9 สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้การจัดอบรมภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ

165 VIEWS | 5 MINS READ Tuesday 30 / 03 / 2021


9 สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้การจัดอบรมภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ

 

แน่นอนว่าการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกันโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ‘พนักงาน’ นั่นเองค่ะ เพราะหากเราสามารถจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพนักงานแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้พนักงานมองเห็นความสำคัญของการอบรมในครั้งต่อไปได้อย่างดีใช่ไหมละคะ

 

ซึ่งการที่จะให้การอบรมนั้นประสบความสำเร็จนั้นต้องไม่ใช่แค่การให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้นนะคะ แต่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่พนักงานจะได้รับ และต้องช่วยให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานอีกด้วย ในวันนี้เราจึงมี 9 สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดอบรมภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จมาฝากทุกท่านกันค่ะ

 

วิเคราะความต้องการของพนักงาน

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สามารถจัดอบรมภาษาอังกฤษให้พนักงานได้จนประสบผลสำเร็จ คือ ต้องรู้ถึงความต้องการของพนักงาน ซึ่งคุณควรที่จะวิเคราะห์ความต้องการของทุก ๆ คนว่าพวกเขาต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษในด้านไหน สิ่งนี้จะช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมาย และผลการชี้วัดได้นั่นเอง 

 

จัดการเรื่องเวลาและพื้นที่ให้ดี

อีกสิ่งสำคัญคือเรื่องของเวลา และพื้นที่ในการจัดการอบรม ซึ่งคุณต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าคุณจะจัดสิ่งเหล่านี้ให้ตามที่พนักงานต้องการ และคาดหวังจริง ๆ โดยเฉพาะในการอบรมภาษาอังกฤษ อาจจะต้องมีการจัดการด้านเวลาเป็นพิเศษ เนื่องจากต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นจึงควรจัดเวลาให้เหมาะสม รวมถึงสร้างพื้นที่เพื่อนให้พนักงานได้พัฒนาตัวเองสม่ำเสมอ

 

จัดสรรคำแนะนำให้พนักงานแบบส่วนตัว 

เนื่องจากทักษะทางภาษาอังกฤษของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน รวมถึงลักษณะการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วย ดังนั้นเราจึงควรใส่ใจในการเรียนรู้ของแต่ละคน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างเหมาะสม เต็มเปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ รวมไปถึงเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของแต่ละคนด้วย โดยสามารถจัดรูปแบบการพัฒนาภาษาอังกฤษได้ผ่านการออกแบบบทเรียนรายบุคคลนั่นเอง

 

ใช้การอบรมแบบผสมผสาน

อย่างที่ทราบกันดีนะคะ ว่าสิ่งสำคัญของการอบรมให้ประสบควมสำเร็จคือ เราต้องมุ่งหมายไปที่พนักงาน ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนก็มีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้นการอบรมในรูปแบบผสมผสานการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ อาจจะเป็นการอบรม หรือพัฒนาภาษาทางออนไลน์ อาจจะเป็นแบบการเรียนสด ๆ หรืออาจจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ซึ่งการที่เรามีหลายตัวเลือกให้พนักงานนั้นก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นให้พวกเขาอยากเข้าร่วมการอบรมมากขึ้นค่ะ

 

พนักงานต้องเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้

อีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของการเข้าถึงเครื่องมือการเรียนรู้ค่ะ เพราะการเรียนรู้ภาษานั้นหากต้องการให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด จะต้องมีการลงมือปฏิบัติจริง ต้องมีการใช้งานจริง ดังนั้นเราจะต้องตรวจสอบให้แน่ชัดว่าพนักงานสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ครบทกด้าน ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน บทเรียนต่าง ๆ หรือการฝึกทำแบบฝึกหัด รวมไปถึงการดูผลการเรียนรู้ของตัวเองเพื่อให้สามารถนำไปปรับปรุง และพัฒนาต่อยอดได้

 

นำเสนอจากประสบการณ์จริง

แน่นอนว่าประสบการณ์ถือเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นเดียวกันค่ะ เพราะพนักงานนั้นจำเป็นที่จะต้องพัฒนา และฝึกฝนภาษาเพื่อให้สามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน การเรียนรู้จากการประสบการณ์จริง รวมถึงการเรียนรู้จากสถานการณ์ที่จะได้พบเจอจริง ๆ ก็จะช่วยให้พวกเขาได้รับประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาภาษา รวมไปถึงช่วยให้พนักงานนั้นเข้าใจในการใช้ภาษาได้มากขึ้นอีกด้วย

 

สิ่งที่เรียนรู้ต้องนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าการเรียนรู้ที่มาจากประสบการณ์จะสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งสิ่่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตจริง และหากพนักงานได้เรียนรู้ภาษาที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ อย่างการอ่านข้อมูล อ่านข่าวต่างประเทศ อ่านโพสต์ต่าง ๆ ก็จะยิ่งเป็นการเปิดโลกให้พวกเขาได้ค้นคว้าเรื่องราวใหม่ ๆ เพื่่อนำไปปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

 

จัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน

ลำดับถัดมาจะขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การจัดหาหลักสูตรที่เหมาะสมกับพนักงาน เพราะพนักงานแต่ละคนก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องการเหมือนกันคือ ต้องสามารถนำไปใช้ได้จริง ดังนั้นการจัดหลักสูตรอบรมจะต้องมีรูปแบบ และหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ยังต้องมีความเป็นมืออาชีพในการจัดหลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งในปัจจุบันก็มีหลักสูตรที่ออกแบบ และพัฒนามาเพื่อองค์กรโดยเฉพาะด้วยเช่นกัน 

 

จัดทำรายงานผลเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น

แน่นอนว่าสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยคือ การวัดผลการเรียนรู้ และการวัดผลของการจัดอบรมภาษาอังกฤษ เพราะสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดว่าการจัดอบรมในแต่ละครั้งนั้นประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นเองค่ะ โดยหากคุณมีการจัดทำการววัดผลที่ตรง และชัดเจนตั้งแต่แรกเริ่ม สามารถที่จะบอกพนักงานได้ว่าตอนนี้การพัฒนาของพวกเขาเป็นอย่างไร ก็จะช่วยให้พนักงานนั้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพวกเขาได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

 

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับ  9 สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดอบรมภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ แน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้จะยิ่งง่ายขึ้นไปอีก หากคุณมีตัวช่วยดี ๆ ในการจัดการอบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในหลักสูตรการพัฒนาภาษาสำหรับองค์กรจาก Globish ได้ที่ https://bit.ly/3u7jqWk

 

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 063-189-9451