เรียนภาษาอังกฤษ 25 นาที ด้วยเทคนิค Pomodoro

46 VIEWS | 2 MINS READ Tuesday 30 / 06 / 2020


เรียนภาษาอังกฤษ 25 นาที ด้วยเทคนิค Pomodoro

 

Globish Kids ใช้เวลาเรียน 25 นาทีต่อหนึ่งครั้ง ซึ่งจะทำให้เด็ก ๆ สามารถจดจ่อกับการเรียน รู้สึกสนุกสนาน และไม่เบื่อระหว่างเรียนภาษาอังกฤษ ตามเทคนิคมะเขือเทศ (Pomodoro Technique) ที่เป็นเทคนิคการบริหารเวลาที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลก 

 

Pomodoro Technique คือเทคนิคการบริหารเวลาที่คิดค้นโดย ฟรานเซสโก ซิริลโล (Francesco Cirillo) ซึ่งเป็นการแบ่งเวลาในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงครั้งละ 25 นาที โดยจากงานวิจัยเรื่อง Learning Curve งานศึกษาเกี่ยวกับช่วงเวลาในการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประสิทธฺิภาพสูงสุด พบว่าผู้เรียนจะมีสมาธิและสามารถเรียนรู้ได้ดีที่สุดในช่วงเวลา 25 นาทีแรกนั่นเอง

 

 

 

แน่นอนว่าการนำเทคนิค Pomodoro มาปรับใช้กับการเรียนภาษาอังกฤษนั้นยังมีประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

 

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับลูกคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-080-3984