10 ทักษะพื้นฐานที่ลูกควรมีในปี 2020

328 VIEWS | 3 MINS READ Monday 20 / 01 / 2020


ทักษะพื้นฐานที่ควรมี ลูกคุณมีครบแล้วหรือยัง ? 

 

ทักษะพื้นฐานเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งนำไปปรับใช้กับการเรียน หรือการงานในอนาคตของลูก ดังนั้นมาดู 10 ทักษะพื้นฐานที่ลูกควรมีในปี 2020 กันค่ะ1. Creativity ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์


ซึ่งความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกับทักษะอื่น ๆ และสามารถต่อยอดไปได้อีกมากมายเลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ให้เค้าไปพร้อม ๆ กับการสร้างจินตนาการผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สิ่งนี้จะช่วยให้เค้ามองในมุมใหม่ ๆ รวมถึงเกิดไอเดียใหม่ ๆ ค่ะ


2. Communication ทักษะด้านการสื่อสาร


ซึ่งทักษะนี้เป็นการสื่อสารที่ใช้ทั้งการพูด เขียน และสื่อภาษากายได้อย่างถูกต้องเหมาะสมไปยังผู้อื่นได้อย่างถูกต้องและชัดเจน คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกเค้าในบริบทของการสื่อสารที่หลากหลายได้ด้วยนะคะ ซึ่งรวมไปถึงการใช้ภาษาที่มากกว่า 1 ภาษาค่ะ

 

3. Critical thinking ทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ แยกแยะ

 

ซึ่งหากลูกมี Critical thinking นั้นจะช่วยให้เค้าสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกจุด คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้ลูกรู้จักการตั้งคำถามและฝึกการตัดสินใจโดยการใช้เหตุผลอย่างมีวิจารญาณ เค้าจะเริ่มพัฒนาทักษะนี้จนสามารถมีความคิดได้อย่างมีคุณภาพค่ะ

 

4. Culture awareness ทักษะด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคม


การตระหนักรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมจะช่วยให้ลูกนั้นมีทัศนคติ และพฤติกรรมที่จะจัดการกับสถานการณ์ต่างๆ ตรงหน้าได้อย่างดี คุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกได้จากการให้ลูกนั้นพบเจอผู้คนอื่น ๆ และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่มบ่อย ๆ ค่ะ5. Leadership ทักษะแห่งความเป็นผู้นำ


ทักษะนี้มีความจำเป็นอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยส่งเสริมให้ลูกมีทักษะนี้ได้โดยการฝึกให้เค้าเชื่อมั่นในตนเอง ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ จากการที่เราช่วยให้กำลังใจเค้าในการทำสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งเล็ก ๆ รวมไปถึงสิ่งใหญ่ ๆ เลยค่ะ6. Innovation ทักษะในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่


ซึ่งทักษะนี้เป็นที่นำพาให้ลูกนั้นสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่เค้าต้องการได้ คุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมจากการให้เค้าได้ทำอะไรใหม่ ๆ ด้วยตนเอง ให้เค้าได้สร้างสรรค์สิ่งที่ตนเองอยากจะทำ ซึ่งจะช่วยให้ลูกมีนิสัยของการริเริ่ม สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ รวมถึงสร้างสรรค์ผลงานที่เค้าอยากทำออกมาได้ดีค่ะ7. Growth mindset ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง


การที่คุณพ่อคุณแม่ช่วยสร้าง Growth Mindset ให้กับลูกนั้น จะช่วยให้เค้ามองเห็นว่าเค้าควรทำอะไร เพราะหลายครั้งที่ความเป็นคนเก่งก็ไม่ได้ทำให้บรรลุเป้าหมายได้ หากไม่มีความอดทนและความพยายามมาร่วมด้วย Growth Mindset จึงเป็นสิ่งที่ลูกของเราจะได้ทราบว่าศักยภาพของเค้ามีเท่าไหร่ และสามารถจัดการพัฒนาศักยภาพของเค้าได้อย่างไรค่ะ8. Emotional intelligence ทักษะด้านการควบคุมอารมณ์


ซึ่งหากลูกมีทักษะนี้เค้าจะสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ดีขึ้น และคุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจในการสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกมีความพร้อมที่จะปรับมุมมองความคิด เปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีกทั้งยังช่วยให้เค้ามีมุมมองที่เป็นไปในทิศทางบวกมากขึ้น และยังสามารถก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ไปได้อย่างรวดเร็ว9. Storytelling ทักษะการเล่าเรื่อง


ซึ่งทักษะการเล่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ที่ทรงพลังและสำคัญอย่างมากเพราะสามารถทำให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจเรื่องราวได้ง่ายขึ้น คุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมุกในการพัฒนาทักษะนี้ได้จากการให้เค้าเล่าเรื่องผ่านจินตนาการของตนเอง รวมถึงพัมนาฝึกสื่อสารบ่อย ๆ ค่ะ


10 . Focus mastery ทักษะการมุ่งจุดสนใจ


การที่ลูกมีทักษะนี้จะช่วยให้มีสมาธิที่ดี ซึ่งจะช่วยให้สามารถประสบความสำเร็จได้ในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนหรือแม้แต่กิจกรรมเสริมนอกห้องเรียน คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้เค้ามีทักษะการมุ่งจุดสนใจได้โดยการให้เค้าทำกิจกรรมที่สนใจจนสำเร็จลุล่วงและเรียบร้อย เค้าจะรู้จักควบคุมตัวเองเพื่อพยายามทำสิ่งต่าง ๆ มากขึ้นค่ะ


เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับทักษะพื้นฐานที่ลูกควรมี ซึ่งคุณพ่อคุณแม่สามารถส่งเสริมและช่วยพัมนาทักษะเหล่านี้ได้หลากหลายวิธี รวมไปถึงพัฒนาทักษะพื้นฐานให้ลูกไปพร้อมกับการเรียนภาษาอังกฤษได้เช่นกันนะคะ

 

***ห้องเรียนของ Globish Kids *** เป็นห้องเรียนที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับน้อง ๆ แต่ละคน และคุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งดูน้อง ๆ ระหว่างกำลังเรียนได้ ทำให้ได้เห็นพัฒนาการ ความสนใจ และทักษะต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้อย่างชัดเจน ลงชื่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดวัดระดับภาษา

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน ค่าใช้จ่าย วิธีการเรียน และทดสอบวัดระดับภาษาของน้อง ๆ (ผ่านทางโทรศัพท์ ใช้เวลา 10-15 นาที ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งในทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ และพัฒนาได้ถูกจุดค่ะ

 

คุณพ่อคุณแม่หมดกังวลเรื่องการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Call เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน คอยช่วยเหลือ ทดสอบอุปกรณ์ และแก้ปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ ลงชื่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดวัดระดับภาษา

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับลูกคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-080-3984