ไขข้อสงสัย เด็กแต่ละคนมีเรียนรู้แตกต่างกัน ในด้านไหนบ้าง

124 VIEWS | 5 MINS READ Monday 27 / 04 / 2020


ไขข้อสงสัย เด็กแต่ละคนมีเรียนรู้แตกต่างกัน ในด้านไหนบ้าง 

 

แน่นอนว่าในตัวเด็กทุกคนล้วนมีความเข้าใจและความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปตามความถนัดของตน ไม่ว่าจะถนัดเรียนรู้ในด้านการฟัง การเขียน การอ่าน การพูด หรือการดู ทั้งจากสื่อการสอนต่าง ๆ หรือรวมถึงการเรียนรู้ทั่วไปในชีวิตประจำวันก็ตาม

 

โดยหลายคนอาจมีความถนัดทางการเรียนรู้ที่ผสมผสานแตกต่างกันไปตามสไตล์ของตนเอง ซึ่งคุณพ่อคุรแม่ลองมาสังเกตกันนะคะว่าลูกของเรานั้นสามารถเรียนรู้ได้ดีในด้านไหน จากนั้นนำสิ่งนี้มาต่อยอดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้น้องเพื่อพัฒนาทักษะต่าง ๆ ได้มากขึ้นกันค่ะ

 

 

เรียนรู้ได้ดีผ่านการฟัง 

 

คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตน้อง ๆ นะคะว่ามีทักษะการเรียนรู้ผ่านการฟังได้ดีไหม ไม่ว่าจะเป็นการที่ชอบฟังทั้งสื่อการสอน หรือเพลงต่าง ๆ ที่มีทำนองไพเราะ รวมถึงฟังเสียงต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวทั้งจากธรรมชาติหรือเสียงสังเคราะห์ต่าง ๆ เพราะน้องจะสามารถมีการตอบสนองต่อเสียงที่เกิดขึ้นได้ดี ทำให้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ฝ่านการฟังได้ง่ายกว่าค่ะ

 

โดยสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการฟังได้ผ่านสื่อการเรียนรู้เช่นหนังสือเสียง ที่จะมีการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านคำพูดออกมาช่วยให้ง่ายต่อการฟัง พวกข่าวจากวิทยุ หรือพวกพอดแคสต์ที่แนะนำและสอนสิ่งต่าง ๆ รอบตัวผ่านเสียงค่ะ ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถนำมาใช้กับการฝึกภาษาอังกฤษได้เช่นกันนะคะ ผ่านการฝึกให้น้องได้ฟังภาษาอังกฤษบ่อย ๆ รวมถึงพวกคลิปเสียงภาษาอังกฤษ เพลงต่าง ๆ ก็ช่วยเสริมทักษะให้ลูกได้เช่นกัน

 

 

เรียนรู้ได้ดีผ่านการเขียน 

 

สำหรับการเรียนรู้ต่อมา คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตน้อง ๆ นะคะว่ามีทักษะการเรียนรู้ผ่านการเขียนได้ดีไหม เพราะน้อง ๆ ที่เรียนรู้ได้ดีทางด้านนี้จะชอบขีดเขียน ชอบจดสิ่งต่าง ๆ ชื่นชอบการเขียนบันทึก หรือจดย่อ จดสรุปจากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเจอและเรียนรู้มาค่ะ เนื่องจากการจดหรือการเขียนจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางสมองให้สามารถจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นนั่นเอง

 

โดยคุณพ่อคุณสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเขียนได้ผ่านสื่อการเรียนรู้อย่างเคล็ดลับวิธีการเขียนต่าง ๆ ทั้งเรียงความ บทความ หรือลองให้น้องได้ฝึกเขียนในสิ่งที่ชื่นชอบ ทั้งเขียนนิทาน เขียนนิยาย รวมถึงเขียนบันทึกประจำวันของตัวเอง เพราะจะสามารถพัฒนาทักษะทางความคิดและทักษะด้านการเรียนรู้ไปพร้อมกันจากการการเขียนค่ะ ซึ่งน้อง ๆ หลายคนจะมีทักษะการสรุปย่อบทเรียนผ่านการเขียนในรูปแบบของตัวเอง สิ่งนี้ก็นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นสรุปต่าง ๆ ไว้แบ่งปันกับเพื่อน ๆ ได้เช่นกัน

 

 

เรียนรู้ได้ดีผ่านการอ่าน  

 

มาที่การเรียนรู้อีกหนึ่งอย่าง คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตน้อง ๆ นะคะว่ามีทักษะการเรียนรู้ผ่านการอ่านได้ดีไหม ซึ่งสิ่งนี้น้อง ๆ หลายคนมักจะไม่ถนัด แต่ก็ยังมีน้อง ๆ อีกส่วนหนึ่งที่ชื่นชอบและรักการอ่านอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่านสื่อตำราเรียนต่าง ๆ การอ่านเรื่องราวที่ชื่นชอบ รวมไปถึงการอ่านข่าวในหนังสือพิมพ์ เพราะน้อง ๆ จะสามารถจดจำและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ด้วยการอ่านหนังสือ ที่บางครั้งอาจไม่เข้าใจในการสื่อสารปกติ แต่เมื่อได้อ่านหนังสือก้สามารถเข้าใจในเนื้อหาและจดจำได้ดีกว่า

 

โดยคุณพ่อคุณสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอ่านได้ผ่านสื่อการเรียนรู้อย่างหนังสือต่าง ๆ ค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือความรู้ทั่วไป หนังสือสารคดี หรือหนังสือที่เกี่ยวกับบทเรียน เพราะการอ่านเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีค่ะ ซึ่งสิ่งนี้ก็สามารถนำมาใช้กับการฝึกภาษาอังกฤษได้ด้วยนะคะ จากการฝึกอ่านคำศัพท์ หรือลองให้น้องได้ฝึกอ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษก็ช่วยได้เช่นกันค่ะ และหากยังยากเกินไปให้เริ่มต้นจากหนังสือนิทานภาษาอังกฤษ โดยการอ่านจะช่วยให้น้องจะมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีขึ้นแน่นอน

 

 

เรียนรู้ได้ดีผ่านการพูด

 

 

สำหรับการเรียนรู้ถัดมา คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตน้อง ๆ นะคะว่ามีทักษะการเรียนรู้ผ่านการพูดได้ดีไหม 

โดยน้อง ๆ ที่มีการเรียนรู้ที่ดีในด้านนี้จะชอบการสนทนา ชอบพูด หรือชอบการท่องออกเสียงค่ะ เพราะน้องจะสามารถจดจำเรื่องราวต่าง ๆ และเรียนรู้ได้ดีจากการสื่อสารหรือการได้ใช้จริงจากการพูด เสมือนเป็นการทบทวนความจำของตนเองอีกหนึ่งทาง ทำให้สามารถเรียนรู้ในด้านนี้ได้ดี

 

โดยคุณพ่อคุณสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการพูดได้ผ่านสื่อการเรียนรู้เช่นการเรียนกับคุรครูที่สามารถทำการโต้ตอบกันได้ดดยตรง หรือจะให้น้องได้ท่องสิ่งเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เป็นประจำ รวมไปถึงการเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นความคิดของน้องให้เรียนรุ้สิ่งรอบข้างได้อย่างดีค่ะ โดยเฉพาะกับภาษาอังกฤษที่หากได้เรียนรู้ผ่านการพูด หรือการท่องออกเสียงก็จะช่วยให้เข้าใจและนำไปใช้ได้จริง ๆ รวมถึงทราบสำเนียงการพูดที่ถูกต้องอีกด้วย

 

 

เรียนรู้ได้ดีผ่านการดู 

 

และการเรียนรู้ต่อมา คุณพ่อคุณแม่ลองสังเกตน้อง ๆ นะคะว่ามีทักษะการเรียนรู้ผ่านการดูได้ดีไหม 

เนื่องจากน้อง ๆ ที่มีการเรียนรู้ในด้านการดูที่ดีนั้นจะสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้ดีจากการมองหรือการดู โดยมักจะชอบดูสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นสื่อ รวมไปถึงรูปภาพต่าง ๆ ด้วยเช่นกัน อย่างวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรืออะไรก็ตามที่มีภาพมาเกี่ยวข้องค่ะ

 

โดยคุณพ่อคุณสามารถส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการดูได้ผ่านสื่อการเรียนรู้อย่างวีดีโอที่เป็นสื่อการสอน ไม่ว่าจะผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Youtube, Netflix หรือ VDO การ์ตูนต่าง ๆ ที่เป็นสื่อการสอน รวมทั้งการเรียนรู้ได้ดีผ่านรูปแบบ E-learning ด้วยเช่นกัน เนื่องจากสิ่งเหล่านี้จะช่วยตอบสนองทักษะครบเกือบทุกด้าน จึงทำให้น้อง ๆ ที่มีทักษะการเรียนรู้ด้านนี้มีความเข้าใจและความจำได้ดีค่ะ แน่นอนว่าสามารถนำไปปรับใช้กับทักษะทางภาษาอังกฤษได้ด้วยเช่นกันนะคะ โดยฝึกให้ดูสื่อภาษาอังกฤษบ่อย ๆ ก็จะช่วยให้เข้าใจภาษาอังกฤษมากขึ้นค่ะ

 

 

***ห้องเรียนของ Globish Kids *** เป็นห้องเรียนที่ออกแบบมาให้เหมาะสมกับน้อง ๆ แต่ละคน และคุณพ่อคุณแม่สามารถนั่งดูน้อง ๆ ระหว่างกำลังเรียนได้ ทำให้ได้เห็นพัฒนาการ ความสนใจ และทักษะต่าง ๆ ที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้อย่างชัดเจน ลงชื่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดวัดระดับภาษา

 

คุณพ่อคุณแม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียน ค่าใช้จ่าย วิธีการเรียน และทดสอบวัดระดับภาษาของน้อง ๆ (ผ่านทางโทรศัพท์ ใช้เวลา 10-15 นาที ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เพื่อที่คุณพ่อคุณแม่จะได้รู้ถึงจุดอ่อน และจุดแข็งในทักษะภาษาอังกฤษของน้อง ๆ และพัฒนาได้ถูกจุดค่ะ

 

 

คุณพ่อคุณแม่หมดกังวลเรื่องการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Call เพราะเรามีเจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียน คอยช่วยเหลือ ทดสอบอุปกรณ์ และแก้ปัญหาให้คุณพ่อคุณแม่ตลอด 24 ชั่วโมงค่ะ ลงชื่อเพื่อสอบถามรายละเอียดและนัดวัดระดับภาษา

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับลูกคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-080-3984