ฟัง-พูด ภาษาอังกฤษได้ ไม่ต้องท่องจำ

155 VIEWS | 3 MINS READ Monday 22 / 06 / 2020


หากได้ย้อนกลับไปในสมัยปี ค.ศ.1940 - ค.ศ.1990 หรือในสมัยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง จะพบว่าวิธีการสอนภาษาแบบการฟัง-พูดเป็นที่นิยมกันอย่างมาก เพราะผู้คนต่างต้องการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศอย่างรวดเร็ว เพื่อจะนำไปใช้ทางการทหารหรือการทำสงครามนั่นเอง

 

ในยุคสมัยนั้นจึงมีการพูดถึง Audio-lingual Method (ALM) หรือที่เรียกกันว่าทฤษฎีการสอนแบบฟัง-พูด ซึ่งมาจากการศึกษาพฤติกรรมของผู้คนในการฝึกฝนภาษาต่างประเทศ โดยทฤษฎีนี้ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเช่นเดียวกัน

 

โดยทฤษฎีนี้เป็นการพัฒนาภาษาในรูปแบบของการสนทนาที่เน้นการพูดให้เหมือนกับ Native Speakers ผ่านการฝึกฝนแบบธรรมชาติที่จะมีการท่องซ้ำ ๆ ฝึกฝนสนทนาบ่อย ๆ จนมีสำเนียงที่ Perfect รวมถึงสามารถนำไปใช้งานได้ในสถานการณ์จริง

 

และด้วยหลักสูตรที่พร้อมสำหรับคุณ Globish ได้ออกแบบหลักสูตรตามทฤษฎีการเรียนรู้ 3 รูปแบบ โดยมี Audio-lingual Method (ALM) เป็นหนึ่งในวิธีการสอนที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้คุณครบทุกด้าน

 

 

ซึ่งเราเน้นการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ไวยากรณ์โดยไม่ต้องท่องจำ ช่วยเสริมสร้างทักษะด้านการเลือกใช้คำ (Application) เรียนรู้การออกเสียง (Phonology) และไวยากรณ์ (Grammar) โดยเฉพาะ

 

การเลียนแบบ

 

เราสามารถพูดเลียนแบบภาษาได้จากคำศัพท์ต่าง ๆ รวมไปถึงการเลียนแบบการอ่านและการเขียนเพื่อให้สามารถเข้าใจในภาษาได้อีกด้วย ซึ่งการเลียนแบบนั้นสามารถเกิดได้จากการฟังและการพูดตามเจ้าของภาษา โดยสิ่งนี้จะทำให้เกิดความจำและสามารถสื่อความหมายจากการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างแท้จริง เพราะภาษาแต่ละภาษานั้นต่างมีลักษณะของตนเอง การเลียนแบบจึงเป็นหนึ่งวิธีการตามธรรมชาติที่จะช่วยให้เราสามารถพูดภาษาอื่นได้

 

การฝึกซ้ำและทบทวน

 

หากเราฝึกท่องคำศัพท์ซ้ำ ๆ จนคุ้นชิน หรือฝึกพูดประโยคที่ต้องการสื่อสารบ่อย ๆ จนเคยตัว เราจะสามารถจดจำภาษานั้นได้เองโดยอัตโนมัติ เพราะการพูดภาษาอังกฤษรวมถึงฝึกการออกเสียง สามารถทำได้โดยการฝึกซ้ำ ๆ รวมถึงการทบทวนและฝึกท่องบทสนทนาที่ใช้บ่อย ๆ จนขึ้นใจก็ช่วยได้เช่นกัน ซึ่งนอกจากนี้ยังช่วยให้มีสำเนียงที่ดีขึ้น สามารถจำคำศัพท์ได้ รวมถึงใช้โครงสร้างทางไวยกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องโดยไม่ต้องเสียเวลานึกว่าจะพูดอย่างไร เพราะเราจะเกิดความเคยชิน ทำให้สามารถนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ได้ทันที

 

การพูดเป็นประโยค 

การนำภาษามาพูดเป็นประโยคเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ก็จะช่วยให้เราคุ้นเคยกับสถานการณ์ในการพูดต่อหน้าผู้อื่นได้โดยไม่ต้องท่องจำ เพราะเราจะคุ้นเคยและชินไปเองกับการพูดในประโยคเหล่านี้ โดยหากเรามีสถานการณ์จำลองอย่าง Role Play มาปรับในการสื่อสารสนทนาโต้ตอบกันบ่อย ๆ ก็จะยิ่งช่วยให้เราสามารถพูดออกมาได้เองโดยอัตโนมัติ เพราะเราคุ้นชินกับการพูดในประโยคเหล่านั้นแล้ว และนอกจากนี้หากมีคุณครูคอยช่วยแนะนำ คอยตรวจและแก้ปัญหาในการใช้ภาษาในการพูด ก็จะยิ่งช่วยให้สามารถเข้าใจและสนทนาได้อย่างเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

 

หากคุณอยากเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Globish คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3fJhJac

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

บทความที่แนะนำ


Tips and Tricks

ฝึกภาษาอังกฤษด้วย Application "ผู้ช่วยเสมือน" ในสมาร์ทโฟนของคุณ

Tips and Tricks

8 เทคนิค ฝึกภาษาอังกฤษด้วยการดูหนัง