If I were an animal … 'ถ้าฉันเป็นสัตว์ ฉันจะเป็น...'

29 - 05 August 2020 | 18:30 - 12:00
Globish Kids

เชิญชวนน้อง ๆ ร่วมแข่งขันความสามารถด้านภาษาอังกฤษ โดยวาดรูปสัตว์ในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็นสัตว์ ฉันจะเป็น..." แล้วนำมาพูดคุยในคลาสเรียนพิเศษส่วนตัวกับโค้ช(15นาที) น้อง ๆ ที่ได้รับคัดเลือก ทีมงานจะนำคลาสเรียนนั้นโพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก Globish Kids คลาสเรียนของน้อง ๆ คนไหนได้รับการกด Like+Share สูงสุด 5 อันดับแรกรับรางวัลไปเลย

 

กติการ่วมกิจกรรม 

1.ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านลิ้งก์ลงทะเบียน หรือผ่าน QR Code 

2.ทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดวันเวลาคลาสเรียนพิเศษ "If I were an animal..." 

3.น้อง ๆ วาดรูปสัตว์ในหัวข้อ "ถ้าฉันเป็นสัตว์ ฉันจะเป็น..." เตรียมไว้ 

4.น้อง ๆ นำรูปวาดจากข้อ3 มาพูดคุยกับโค้ชในคลาสเรียน "If I were an animal..." ตามเวลานัดหมาย 

5.สามารถลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2020 รับจำนวนจำกัด  รีบลงทะเบียนก่อนเต็มนะคะ

 

เงื่อนไขการรับรางวัล 

1.คลาสเรียน "If I were an animal..." ที่ได้รับคัดเลือกจะนำไปโพสต์ลงเพจเฟซบุ๊ก Globish Kids

2.ในระยะเวลา 3 วันหลังจากโพสต์ลงเฟซบุ๊ก คลาสเรียนของน้อง ๆ คนไหนได้รับการกด Like+Share บนเพจเฟซบุ๊ก Globish Kids สูงสุด 5 อันดับแรก รอรับรางวัลพิเศษ ส่งตรงถึงบ้านได้เลย!

3.ประกาศผลรางวัลวันที่ 14 สิงหาคม 2020 

4.ขอสงวนสิทธิ์ให้น้อง ๆ 1 คนต่อการเรียนคลาส "If I were an animal..." เพียง 1 ครั้ง

5.สงวนสิทธิ์ร่วมกิจกรรมเฉพาะนักเรียนของ Globish Kids เท่านั้น


ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/k1XiRyKkvVppPaj17

 

 

Contact

02-080-3984
mkt.globish@gmail.com