สร้าง first Impression ให้ประทับใจด้วยภาษาอังกฤษ

07 July 2019 | 13:30 - 17:00
Workwize Co-Working Space

Globish English Workshop #18

สร้าง first Impression ให้ประทับใจด้วยภาษาอังกฤษ

 

วิร์คชอปการสร้างความประทับใจในครั้งแรกเห็น ผ่านวิธีการสื่อสารทางกาย การใช้คำพูด และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ ให้คุณไม่ประหม่าในการพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยเทคนิคต่างๆ มากมาย

 

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้

1. how to do the excellent presentation

2. First Impression Management

3. Personal Image

4. Essentials Interview technique: word and phrase, hook question, role-play

5. Social skills for businesses

 

เหมาะสำหรับผู้มีระดับภาษา Intermediate ขึ้นไป

 

วิทยากร: คุณเทรนท์ ฤกษ์สังเกตุ

อาจารย์ภาษาอังกฤษ และ บัตเลอร์มืออาชีพ

 

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2562 13.30 - 17.00

Workwize Co-Working Space  ชั้น 5 อาคารธนาคารกรุงเทพ BTS: สยาม

 

Agenda:

13:00-13:30 Registration

13:30-14:30 Session Part 1

14:30-14:45 Break

14:45-15:30 Session Part 2

1:30-16:20 Activity

16:20-16:45 Wrap Up, Q&A
16:45-17:00 Closing Speech

 

Contact

0631899451
founders@globish-academia.com