สร้าง first Impression ให้ประทับใจด้วยภาษาอังกฤษ

17 August 2019 | 13:00 - 17:00
Weco System, Gaysorn Tower

Globish English Workshop #19

สร้าง first Impression ให้ประทับใจด้วยภาษาอังกฤษ

 

วิร์คชอปการสร้างความประทับใจในครั้งแรกเห็น ผ่านวิธีการสื่อสารทางกาย การใช้คำพูด และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความมั่นใจในการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ และสร้างความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่พบ ให้คุณไม่ประหม่าในการพูดคุยกับชาวต่างชาติด้วยเทคนิคต่างๆ มากมาย

 

หัวข้อที่จะได้เรียนรู้

1. how to do the excellent presentation

2. First Impression Management

3. Personal Image

4. Essentials Interview technique: word and phrase, hook question, role-play

5. Social skills for businesses

 

เหมาะสำหรับผู้มีระดับภาษา Intermediate ขึ้นไป

 

วิทยากร: คุณเทรนท์ ฤกษ์สังเกตุ

อาจารย์ภาษาอังกฤษ และ บัตเลอร์มืออาชีพ

 

วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 13.00 - 17.00

Wecosystem ชั้น 9 อาคาร เกสร ทาวเวอร์

 

Agenda:

12:30-13:00 Registration

13:00-14:15 Session Part 1

14:15-14:30 Break

14:30-15:30 Session Part 2

15:30-16:20 Activity

16:20-16:45 Wrap Up, Q&A
16:45-17:00 Closing Speech

 

Contact

0631899451
education.globish@gmail.com