ค่ายพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตอนสนุกไม่รู้จบในสนามเด็กเล่นมหัศจรรย์

20 October 2019 | 9:00 - 16:00
WeLearn ชั้น 2 Maneeya Center (BTS ชิดลม)


กลับมาอีกครั้งกับค่ายที่จะทำให้ลูกคุณเก่งรอบด้าน พร้อมพัฒนา Soft & Hard Skill ของลูกในค่ายเดียว!


ค่ายพัฒนาทักษะแห่งศตววรษที่ 21 ตอน Be Playful in The Amazing Playground สนุกไม่รู้จบในสนามเด็กเล่นมหัศจรรย์
.
น้อง ๆ จะได้ทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีสนามเด็กเล่นเพื่อผจญภัยไปในดินแดนของเล่น และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในดินแดนต่าง ๆ โดยจะได้พัฒนาทักษะการจัดการตัวเองกับสภาพสังคม (Charecter Qualities) ที่ทำให้เด็กสามารถปรับตัวให้ทันกับสังคมที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ จะได้พัฒนา 3 ทักษะได้แก่ ทักษะความสงสัยใคร่รู้ (Curiosity) ทักษะการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Initiative) และทักษะการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อม (Adaptability) หลังจากนั้นน้อง ๆ จะได้นำทักษะที่ได้มาทำ VDO Stop Motion ของตัวเอง!
.
ออกแบบค่ายโดย คุณครูหนิง วรวิภา อานันโทไทย โค้ชผู้เชี่ยวชาญด้านพ่อแม่และครอบครัว ได้รับการรับรองโดยสถาบัน ICF สหพันธ์โค้ชนานาชาติ
.
เปิดรับสมัครวันนี้ - 19 ตุลาคมนี้
ค่ายจัดขึ้น วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคมนี้ 9:00-16:00 (1 วัน)
ที่ WeLearn ชั้น 2 Maneeya Center (BTS ชิดลม)
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก! http://bit.ly/2mjPwjW
หรือโทร 063-535-2719
.
ภาพบรรยากาศค่ายพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ครั้งล่าสุดในตอน ผจญภัยในอาณาจักรต้องสาป

Contact

063-535-2719
globishforkids@gmail.com