พูดภาษาอังกฤษให้ Professional

27 April 2019 | 13:00 - 17:00
WECO ชั้น9 ตึกเกษรทาวเวอร์

 

 

Globish English Workshop #16

พูดภาษาอังกฤษให้ Professional

 

เวิร์คชอปที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เป็นทางการมากยิ่งขึ้น โดยคุณจะได้เรียนรู้

✔การใช้ภาษาทางการและไม่เป็นทางการ

✔การเลี่ยงบทสนทนาแบบสุภาพ

✔สิ่งที่มักผิดพลาด

✔การแนะนำตัวเองให้ดูโปร

✔ประโยคและคำศัพท์ในการเสนอไอเดีย

✔น้ำเสียง ท่าทางที่เหมาะสม

และอื่นๆอีกมากมาย พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริง

 

เหมาะสำหรับผู้มีระดับภาษา Low-Intermediate ถึง Low-Advanced

 

วิทยากร: คุณเทรนท์ ฤกษ์สังเกตุ

อาจารย์ภาษาอังกฤษ และ บัตเลอร์มืออาชีพ

 

Agenda:

12:30-13:00 Registration

13:00-13:30 Opening Speech

13:30-13:45 Ice Breaking Activity

13:45-14:30 Session Part 1

14:30-14:45 Break

14:45-15:30 Session Part 2

15:30-16:20 Activity

16:20-16:45 Wrap Up, Q&A

16:45-17:00 Closing Speech

 

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2562 13.00 - 17.00

WECO ชั้น9 เกษรทาวเวอร์ BTS: ชิดลม

 

Contact

0635352706
founders@globish-academia.com