แผนการผ่อนชำระคอร์สเรียนด้วยบัตรเครดิต

ผ่อนชำระด้วยบัตรเครดิต ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นานสูงสุด 10 เดือน
เพียงเลือกการผ่อนชำระในขั้นตอนการชำระเงิน และเลือกระยะเวลาการผ่อนชำระของคุณ*

ธนาคารที่ให้บริการ อัตราดอกเบี้ย ระยะเวลาการผ่อนชำระ หมายเหตุ
ธนาคารไทยพาณิชย์
0% 3, 4, 6 และ 10 เดือน ชำระผ่าน 2C2P
ธนาคารกรุงไทย
KTC
0% 10 เดือน ชำระผ่าน KTC
ธนาคารกสิกรไทย
0% 3 - 10 เดือน ชำระผ่าน Pay Solution1
ธนาคารกรุงเทพ
0% 3, 4, 6 และ 10 เดือน ชำระผ่าน 2C2P
ธนาคารซิตี้แบงก์
0% 4, 6 และ 10 เดือน ชำระผ่าน 2C2P
ธนาคารธนชาต
0% 3, 4, 6 และ 10 เดือน ชำระผ่าน 2C2P
ธนาคารยูโอบี
0% 4, 6 และ 10 เดือน ชำระผ่าน 2C2P
ธนาคารกรุงศรี
Krungsri credit cards, Central credit card, Tesco Lotus credit card, Simple Visa card
0.8% 3, 4, 6, 9 และ 10 เดือน ชำระผ่าน Pay Solution2
ธนาคารกรุงศรี
First Choice
0.99% 3, 4, 6, 9, 10 และ 12 เดือน ชำระผ่าน Pay Solution2


* เฉพาะคอร์สเรียนที่ร่วมรายการ

1 เงื่อนไขการผ่อนชำระ K Bank Smart Pay
 1. ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 รายการ
 2. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวนงวด 3-10 งวด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ราคาสินค้าและเงินค่างวดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
 3. การชำระค่างวดต่อเดือน คิดจากราคาสินค้า (ซึ่งรวมค่าจัดส่ง ถ้ามี) บวกดอกเบี้ยของราคาสินค้า (ซึ่งรวมค่าจัดส่งแล้ว) หารจำนวนเดือนที่ตกลงผ่อน โดยยอดผ่อนชำระจะเท่ากันทุกๆ เดือน
 4. ยอดวงเงินที่อนุมัติ จะอนุมัติตามวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรแต่ละใบ ในกรณีวงเงินที่เหลืออยู่ของบัตรไม่เพียงพอ ผู้ให้บริการจะปฏิเสธการขออนุมัติวงเงินนั้น

1 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระ K Bank Smart Pay
 1. ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสามารถซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระได้
 2. รายการสินค้าที่ท่านซื้อแบบผ่อนชำระ จะแสดงรายละเอียดของราคาสินค้า จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ และจำนวนดอกเบี้ยในสลิป
 3. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยปกติของบัตรเครดิตด้วย
 4. ท่านจะทราบจำนวนเงินที่ชำระแล้ว และจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระได้ โดยสังเกตจากใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนของบัตรเครดิต โดยจะแสดงตัวเลข จำนวนครั้งที่ท่านถึงกำหนดชำระ และจำนวนงวดที่ต้องชำระทั้งหมด เช่น 4/6 ซึ่งตัวเลขแรก (4) หมายถึงการชำระงวดที่ 4 สำหรับตัวเลขหลัง (6) หมายถึงจำนวนงวด ทั้งหมดที่ต้องชำระ แสดงว่าท่านเหลืองวดชำระอีกทั้งหมด 2 งวด

2 เงื่อนไขการผ่อนชำระ Krungsri GE และบัตรในเครืออื่นๆ
 1. ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 รายการ
 2. การชำระค่างวดต่อเดือน ไม่ต่ำกว่า 500 บาท ต่อการสั่งซื้อ 1 รายการ
 3. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวนงวด 3, 4, 6, 9 และ 10 งวด
 4. การชำระค่างวดต่อเดือน คิดจากราคาสินค้า (ซึ่งรวมค่าจัดส่ง ถ้ามี) บวกดอกเบี้ยของราคาสินค้า (ซึ่งรวมค่าจัดส่งแล้ว) หารจำนวนเดือนที่ตกลงผ่อน โดยยอดชำระจะเท่ากันทุกๆ เดือน
 5. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ ซึ่งรวมถึงค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยปกติของบัตรเครดิตด้วย

อัตราดอกเบี้ยที่แสดงข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามนโนบายของแต่ละธนาคาร โปรดตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วนอีกครั้งก่อนการชำระเงิน

อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562