พูดอังกฤษอย่างมั่นใจ จากบทเรียน INTERMEDIATE LEVEL

128 VIEWS | 5 MINS READ Thursday 09 / 07 / 2020


อยากพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ แต่ยังกังวลเกี่ยวกับการใช้ภาษาและการสื่อสารกับผู้อื่น สิ่งเหล่านี้สามารถแก้ได้ด้วยการเรียนที่เน้นทักษะการฟังและการพูด รวมถึงสร้างความเข้าใจในการเรียนตามระดับภาษาโดยตรง

 

ซึ่งคุณสามารถสร้างความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นด้วยบทเรียน INTERMEDIATE LEVEL ที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษามาในระดับดี โดยในระดับนี้สามารถเทียบได้กับ CEFR A2.5 ซึ่งก็คือระดับตามบทเรียน GLOBISH LEVEL 4 ของเราหรือที่เรียกว่า G4 นั่นเอง

 

โดยผู้เรียนในระดับภาษา G4 จะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถสื่อสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้นอกเหนือจากในชีวิตประจำวัน สามารถให้เหตุผลประกอบในประโยคที่พูดออกไปได้ รวมถึงเข้าใจสำนวนหรือวลีพื้นฐานต่าง ๆ ได้ 

 

ภายในบทเรียนของ Globish นั้นสามารถแบ่งได้เป็น 2 รูปแบบด้วยกันค่ะ ได้แก่ GENERAL ENGLISH และ BUSINESS ENGLISH โดยเนื้อหาการเรียนนั้นจะเป็นเรื่องราวที่ต่างบริบท และต่างรูปแบบสถานการณ์ แต่ยังอยู่ในเนื้อหาการใช้ภาษาระดับเดียวกัน เพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการและการใช้ภาษาในการพัฒนาตามการใช้งานของแต่ละคนนั่นเองค่ะ 

 

 

BUSINESS ENGLISH ในระดับ G4 เป็นบทเรียนสำหรับการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับกลาง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น

 

ซึ่งบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับการทำงาน โดยสามารถนำไปใช้ในองค์กรกับเพื่อนร่วมงาน เจ้านาย หรือลูกค้าต่างชาติ เช่น การเจรจาต่อรอง การตอบรับ ยกเลิก หรือขอเลื่อนข้อเสนอ การสื่อสารและรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า การกำหนดวันส่งงาน การพรีเซ้นต์งาน การส่งอีเมล์ และการเข้าสังคมเพื่อธุรกิจ

 

 

GENERAL ENGLISH ในระดับ G4 เป็นบทเรียนสำหรับการสนทนาในชีวิตประจำวันที่อยู่ในระดับกลาง ซึ่งช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมที่มีความซับซ้อนมากขึ้นได้นั่นเองค่ะ 

 

 

โดยภายในบทเรียนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทั่วไปที่คุณสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การคาดการณ์หรือพูดถึงอนาคต กิจกรรมยามว่าง การท่องเที่ยว การจองที่พัก การถกเถียงอภิปราย การตอบรับอย่างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย พูดถึงเรื่องการเงินเบื้องต้น และพูดถึงบริบทสังคมที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันค่ะ

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

บทความที่แนะนำ


วัยทำงาน

เพิ่มความมั่นใจในการพูด จากบทเรียนในระดับ Low Intermediate

วัยทำงาน

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในแบบที่คุณเลือกได้

วัยทำงาน

พัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษด้วยบทเรียน HIGH BEGINNER LEVEL