รู้จัก Globish Plus ตัวเลือกสำหรับพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

128 VIEWS | 5 MINS READ Tuesday 23 / 06 / 2020


Globish Plus เป็นตัวช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษที่คุณจะได้ฝึกฝนจากตัวอย่างจริงที่จำเป็นในชีวิต โดยมีเนื้อหาให้คุณฝึกอย่างมากมายตามความต้องการของคุณเอง ดังนั้น Globish Plus จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณจะได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างสม่ำเสมอ

 

ในเบื้องต้นของ Globish Plus คุณสามารถใส่ได้ว่าอยากจะเรียนรู้เพื่อใช้ในด้านไหน และมีเป้าหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่างไร ซึ่งระบบจะมีตัวเลือกมาให้คุณจัดความสนใจและตั้งเป้าหมายของตัวเองได้ โดยสามารถเลือกได้ 3 หัวข้อตามที่คุณสนใจ ซึ่งความสนใจที่คุณเลือกนั้นสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามความต้องการของคุณเอง

 

 

ไม่ว่าจะเป็น Business, Finance, Technology, Art & Design, Entertainment หรือ Health เป็นต้น ซึ่งในแต่ละเรื่องก็จะสามารถเรียนรู้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเสมือนว่าเรากำลังเล่นเกมอยู่ เพื่อพัฒนาทักษะของเราอย่างรอบด้าน

 

Vocabulary Activity กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์

 

คุณจะได้ทราบคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องที่คุณสนใจจากบทเรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของคุณเอง โดยในส่วนของการพัฒนาทักษะด้านคำศัพท์นั้น คุณจะได้ฝึกการฟังเสียงและเพิ่มคลังคำศัพท์ของคุณ ซึ่งคุณต้องเลือกคำศัพท์ให้ถูกต้องเหมือนกับเสียงที่เราได้ยิน กิจกรรมนี้จะมีรูปแบบเป็นเกมลักษณะ Balloon โดยคุณจะต้องทำการแข่งขันกับเวลาเพื่อหาคำศัพท์นั้น ๆ มาเก็บคะแนนให้ได้มากที่สุด และในตอนท้ายเราจะได้คะแนนรวมทั้งหมด ซึ่งหากเราทราบคำตอบเร็ว คะแนนของเราก็จะยิ่งเยอะขึ้นด้วยค่ะ

 

Reading Activity กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการอ่าน

 

คุณจะได้ฝึกทักษะการอ่านและการจับใจความในข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงบทความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่คุณสนใจ อย่างข่าวสารเกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลก กระแสนิยมของนักแสดง หรือจะเป็นเรื่องข่าวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนั้น ซึ่งบทความเหล่านี้จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบันอีกด้วย ในกิจกรรมนี้คุณจะได้ฝึกฝนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสรุปเรื่องราวที่ได้อ่านไป โดยในบทเรียนจะมีคำถามต่าง ๆ มาถามเพื่อให้เราจับใจความจากเนื้อหาในเรื่องที่อ่าน ซึ่งก็จะมีตัวเลือกเป็นรูปประโยคมาให้คุณสามารถเลือกไปใส่คำตอบที่ถูกต้อง แต่ต้องอย่าลืมระวังตัวหลอกที่มาในอยู่ตัวเลือกนั้นด้วยนะ

 

Listening Activity กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการฟัง

คุณจะได้ฝึกทักษะทางการฟังภาษาอังกฤษผ่านรูปประโยคจากบทความที่คุณสนใจ ซึ่งทักษะการฟังนี้จะอยู่ในเรื่องราวของบทเรียนที่คุณเลือกไว้ โดยคุณสามารถฟังประโยคเหล่านั้นทบทวนได้จนกว่าจะจับใจความของเนื้อได้ โดยในกิจกรรมคุณจะต้องเติมคำตอบในช่องว่าง ซึ่งแต่ละตัวเลือกของคำตอบนั้นจะมีเสียงให้เราฟังเพื่อที่จะสามารถนำไปใส่ได้ถูกต้อง ซึ่งแต่ละตอนจะมีเนื้อเรื่องมาให้คร่าว ๆ เพื่อให้เราสามารถจับใจความได้ว่าสิ่งที่สื่อสารออกมานั้นเกี่ยวกับอะไร และเราต้องเลือกคำตอบไหนไปใส่ให้ถูกต้องนั่นเอง

 

Writing Activity กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียน

 

คุณจะได้ฝึกทักษะการเขียนผ่านการสะกดคำในเรื่องที่คุณสนใจและเลือกบทเรียนเอาไว้ โดยในแต่ละบทเรียนคุณสามารถเรียนรู้การใช้ประโยคต่าง ๆ ฝึกการเรียงรูปประโยค รวมถึงเลือกคำและตัวอักษรที่ถูกต้องไปใส่ให้ครบในบทเรียนนั้นได้ ในกิจกรรมจะมีคำศัพท์เป็นช่องว่างทิ้งไว้ เราต้องเติมคำศัพท์ให้ถูกต้อง ซึ่งมีลักษณะเหมือนเกม Hangman โดยเราสามารถฟังเสียงคำศัพท์นั้นก่อนได้เช่นกัน เพื่อให้ทราบและสามารถสะกดคำให้ถูกต้อง นอกจากนี้เรายังสามารถดูรูปประโยคของบทนั้น ๆ ได้ก่อนที่จะใส่คำให้ถูกต้องอีกด้วย

 

Grammar Activity กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านหลักภาษาอังกฤษ

 

คุณจะได้ฝึกทักษะทางไวยกรณ์และพัฒนาทักษะด้านหลักภาษาอังกฤษ โดยการอ่านเรื่องราวจากตัวอย่างบทเรียนในเรื่องที่คุณสนใจ และใส่ไวยกรณ์ให้ถูกต้องตามหลักการ ซึ่งระดับความยากและง่ายนั้นจะเพิ่มไปตาม Level ภาษาของคุณรวมถึงการเข้าใช้งานของคุณนั่นเอง ในกิจกรรมฝึกทักษะด้านไวยกรณ์นี้จะมีคำถามและคำตอบมาให้เราเลือก ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับ Fill In The Blank โดยคุณจะต้องการลากคำตอบไปใส่ในช่องว่างนั้น ๆ ให้ถูกต้องตามหลักการทางการใช้ภาษาอังกฤษ ซึ่งคุณสามารถอ่านรูปประโยคได้ในบทความเพื่อเลือกการใช้งานให้ถูกต้องได้ด้วย

 

 

หากคุณอยากเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Globish คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/2No3jQE

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

บทความที่แนะนำ


วัยทำงาน

วัยทำงานอย่างเรา ควรเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ?

วัยทำงาน

ที่เรียนภาษาอังกฤษ “ที่ดี” ควรมีครบ 8 ข้อนี้

วัยทำงาน

คุ้มไหม? ถ้าเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว เพื่อเน้นการสื่อสาร