Courses

คอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานในด้านเทคโนโลยี | Globish


ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสาย Tech โดยเฉพาะ (English For Tech Talents) เติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นมืออาชีพในองค์กรConversational English (Tech)
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G1+G2
ราคา 50,900 ฿ (12 เดือน)
English for Tech Talents G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G2
ราคา 39,900 ฿ (6 เดือน)
English for Tech Talents G3
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G3
ราคา 47,900 ฿ (6 เดือน)
English for Tech Talents G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G4
ราคา 47,900 ฿ (6 เดือน)
English for Tech Talents G5
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G5
ราคา 53,900 ฿ (6 เดือน)
English for Tech Talents G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G6
ราคา 53,900 ฿ (6 เดือน)
English for Tech Talents G2+G3
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G2 ถึง G3
ราคา 82,800 ฿ (12 เดือน)
English for Tech Talents G3+G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G3 ถึง G4
ราคา 95,800 ฿ (12 เดือน)
English for Tech Talents G4+G5
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G4 ถึง G5
ราคา 101,800 ฿ (12 เดือน)
English for Tech Talents G5+G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G5 ถึง G6
ราคา 107,800 ฿ (12 เดือน)
สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683