English for Tech Talents G5+G6

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยี ระดับ G5 ถึง G6
  ADVANCED

English for Tech Talents  แพ็คเกจคู่ 1 ปี สุดคุ้ม!

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละบทเรียนจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้ในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีความมั่นใจ และใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการได้อย่างดี

 

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

 

เนื้อหาการเรียน

 

English for Tech Talents G5 เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับภาษาสูงตอนต้น (low-advanced) ที่ทำงานด้านเทคโนโลยี หลังเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถนำเสนองานได้อย่างมืออาชีพ และมีส่วนร่วมในการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้อย่างมั่นใจ 
 

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ :

 • ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยในหลากหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับงานของตนเองได้อย่างละเอียดและชัดเจนเพื่อที่จะสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ
 • ผู้เรียนจะสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นในงานที่ได้รับมอบหมายได้ (เช่น การให้และการตอบกลับคำแนะนำ การถามความคิดเห็นผู้อื่นว่าเห็นด้วยหรือไม่ การเสนอวิธีการทางเลือก)
 • ผู้เรียนจะสามารถเตรียม(การนำเสนอ)และนำเสนอได้อย่างมืออาชีพ
 • ผู้เรียนจะสามารถจัดสรรลำดับการพูดในวงสนทนา รวมถึงเชิญชวนให้ผู้อื่นร่วมแสดงความคิดเห็น
 • ผู้เรียนจะสามารถดำเนินการสัมภาษณ์ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลตามที่จำเป็น 
    

English for Tech Talents G6 เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับภาษาสูง (advanced) ที่ทำงานด้านเทคโนโลยี หลังเรียนจบคอร์สนี้ ผู้เรียนจะสามารถอภิปรายและรับมือเกี่ยวกับประเด็นการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถให้ข้อเสนอแนะ ติชมเนื้องานและการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
 

ผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับ :

 • ผู้เรียนจะสามารถเป็นผู้นำเสนองานและผู้มีส่วนร่วมในการนำเสนอได้อย่างกระตือรือร้นและมีประสิทธิภาพ 
 • ผู้เรียนจะสามารถอธิบายถึงแผนการณ์และความตั้งใจในอนาคตโดยละเอียด รวมถึงระบุความเป็นไปได้ของแผนการณ์นั้น ๆ 
 • ผู้เรียนจะสามารถนำและดำเนินการอภิปรายในบริบทต่าง ๆ ได้
 • ผู้เรียนจะสามารถระบุจุดประสงค์และอธิบายถึงปัญหาที่จะแก้ไขให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย
 • ผู้เรียนจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีเหตุผลรองรับได้ เช่น การเปรียบเทียบผลลัพธ์กับความคาดหวังที่ตั้งไว้ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน    

 

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน (รายละเอียด)
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน (รายละเอียด)
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้ (รายละเอียด)
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • ผู้เรียนใช้ E-learning ได้ไม่จำกัด (รายละเอียด)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

คอร์สแนะนำอื่นๆ