ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน

313088 VIEWS | 5 MINS READ Tuesday 08 / 02 / 2022


ไม่รู้ไม่ได้!!

80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน

 

ปัจจุบัน ในหลาย ๆ บริษัทมีพนักงานต่างชาติเยอะมากขึ้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นภาษากลางที่ใช้สื่อสารกัน ภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างมาก และถ้าหากใครพูดไม่ได้ ก็อาจจะทำให้การทำงานไม่ราบรื่นหรือขาดโอกาสในการทำงานได้

 

วันนี้ Globish มี 80 ประโยคที่ต้องรู้ แบ่งตามสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเหมาะสำหรับสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐานในที่ทำงานมาก ๆ ค่ะ เพราะเป็นประโยคสนทนาภาษาอังกฤษที่มักจะได้เจอและใช้บ่อย ๆ 

 

ถ้าอยากเก่งอังกฤษยิ่งขึ้นไปอีก สามารถดูวิธีการพัฒนาภาษาได้ที่ คลิก

 

4 เหตุผล ทำไมฟังฝรั่งพูดไม่ทัน ฟังไม่รู้เรื่อง

รวมหลักการใช้ 12 Tense แบบละเอียด ครบ จบ ในที่เดียว

“สมมติว่า…” พูดเป็นภาษาอังกฤษยังไงกันนะ 

สนทนาภาษาอังกฤษ: กล่าวชมเพื่อนร่วมงาน

 

1. You’re very creative. คุณมีความคิดสร้างสรรค์มากเลย

 

 

2. You’re so good at what you do. คุณเก่งในสิ่งที่คุณทำมาก ๆ 

 

 

3. I enjoy working with you. ฉันชอบทำงานกับคุณนะ

 

 

4. I don’t know what I would do without you. ฉันไม่รู้เลยว่าจะทำยังไงถ้าไม่มีคุณ

 

 

5. Your work is incredible. งานของคุณยอดเยี่ยมมาก

 

 

6. That’s impressive work. นั่นเป็นงานที่น่าประทับใจมาก

 

7. You know more about it than I do. คุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าฉันอีก

 

8. That’s an interesting idea. นั่นเป็นความคิดที่ดีมาก

 

9. You’re definitely the expert. คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญจริง ๆ 

 

10. On a scale from 1 to 10, you're an 11. ถ้าให้คะแนนคุณ 1-10 นะ ฉันให้ 11 เลย
 

สนทนาภาษาอังกฤษ: แสดงความช่วยเหลือ

 

11. Shall I help you with the project? ให้ฉันช่วยคุณทำโครงการนั้นไหม

 

12. Do you want me to have a look at the project? คุณอยากให้ฉันช่วยดูโครงงานนั้นไหม

 

13. I’d be glad to help. ฉันยินดีช่วยเหลือ

 

14. I’d be happy to assist you with your project. ฉันยินดีที่จะช่วยคุณทำโครงงานนั้น
 

สนทนาภาษาอังกฤษ: ตอบรับความช่วยเหลือ

 

15. Yes, please, I’d love to. ได้เลย ยินดีมาก ๆ 

 

16. If you wouldn’t mind. ถ้าคุณไม่รังเกียจ (ยินดีให้ช่วย)

 

17. Thank you, that would be great! ขอบคุณนะ ดีมาก ๆ เลย
 

สนทนาภาษาอังกฤษ: ปฏิเสธอย่างสุภาพ

 

18. I’m not able to commit to that right now, sorry. ตอนนี้ฉันรับปากไม่ได้ค่ะ ขอโทษด้วยนะ 

 

 

19. Sorry, but I have something to take care of. ขอโทษนะ แต่ฉันมีบางอย่างที่ต้องทำ 

 

 

20.  How about you try it on your own first, and then I can help you? คุณลองทำเองก่อนดีไหม จากนั้นเดี๋ยวฉันช่วย 

 

 

21. I enjoyed helping you last time, but I am too busy to assist you right now. ฉันดีใจที่ได้ช่วยคุณครั้งก่อนนะ แต่ตอนนี้ฉันยุ่งเกินกว่าจะไปช่วยได้

 

 

22. I understand you really need my help, but I’m just not able to say yes to that, I’m sorry. ฉันเข้าใจว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะ แต่ฉันเสียใจจริง ๆ ที่ไม่สามารถช่วยได้ 

 

 

23. I wish there were two of me, but I can’t. ฉันก็อยากให้มีตัวฉัน 2 คน แต่ฉันทำไม่ได้

 

 

24. Thank you for thinking of me, but I can’t. ขอบคุณที่นึกถึงฉันนะ แต่ฉันทำให้ไม่ได้จริง ๆ 

 

 

25. I’m not able to make it this week/month/year. ฉันไม่สามารถจัดการเรื่องนี้ได้ใน สัปดาห์/เดือน/ปี นี้

 

 

26. I believe I’m not the right person for that. ฉันเชื่อว่าฉันไม่ใช่คนที่เหมาะสมหรอก

 

 

27. Unfortunately, it’s not a good time. น่าเสียดาย แต่เวลาน้ียังไม่เหมาะ

  

สนทนาภาษาอังกฤษ: ถามความคิดเห็น

 

28. What do you think? คุณคิดว่าอย่างไร

 

29. Do you agree with me? คุณเห็นด้วยกับฉันไหม

 

30. What are your thoughts on that? คุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่างไร

 

31. How do you feel about…? คุณคิด/รู้สึกเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร

 

32. Please tell me your opinion on… บอกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่อง…ได้ไหม

 

33. What do you think about…? คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง…

 

34. What’s your opinion on…? คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง…

 

 

 

สนทนาภาษาอังกฤษ: แสดงความคิด (เห็นด้วย)

 

35. I’m with you. ฉันเห็นด้วย

 

36. I totally agree. ฉันเห็นด้วยสุด ๆ

 

37. I couldn’t agree more. ฉันเห็นด้วยสุด ๆ

 

38. I like (ชื่อ)’s idea. ฉันชอบความคิดของ…

 

39. That’s a good point. นั่นเป็นความคิดที่ดีนะ

 

40. I’d go along with that. ฉันเห็นด้วยกับความคิดนั้น

 

41. No doubt about it. แน่นอนอยู่แล้ว, ไม่ต้องสงสัยเลย

 

42. I see where you’re coming from. ฉันเข้าใจในสิ่งที่คุณสื่อ

 

43. I feel the same. ฉันก็รู้สึก/คิดเหมือนกัน

 

44. Absolutely/ Definitely แน่นอนเลย
 

สนทนาภาษาอังกฤษ: แสดงความคิดเห็น (ไม่เห็นด้วย)

 

45. I’m afraid I don’t quite agree. ฉันเกรงว่าฉันคงไม่เห็นด้วย

 

46. I’m not sure about that. ฉันไม่มั่นใจในเรื่องนั้นเท่าไหร่

 

47. That’s not the way I see it. นั่นไม่ใช่มุมมองที่ฉันคิด

 

48. I don’t think so. ฉันไม่คิดแบบนั้น

 

49. I don’t feel the same. ฉันไม่ได้คิด/รู้สึกเหมือนกับคุณ

 

50. I think otherwise. ฉันมีความเห็นในทางตรงข้าม

 

51. I take a different view. ฉันมีความเห็นที่ต่างจากคุณ 

สนทนาภาษาอังกฤษ: เสนอความคิดเห็น

 

52. In my opinion, … ในความคิดเห็นของฉัน…                               

 

53. Personally, … ส่วนตัวแล้ว ฉันคิดว่า…

 

54. From my point of view, … ในความคิดเห็นของฉัน…          

 

55. I would say that… ฉันจะบอกว่า                      

 

56. It is my impression that… ความคิดเห็นของฉันคิด…

 

57. I have no doubt that… ฉันไม่มีความสงสัยในเรื่อง…             

       

 

 

 

สนทนาภาษาอังกฤษ: รับมือเมื่อโดนตำหนิ

 

58. We’re sorry about that. เราขอโทษสำหรับเรื่องนั้นด้วยนะคะ 

 

59. Thank you for pointing out that. ขอบคุณที่ชี้ให้เห็นข้อผิดพลาด

 

60. Thank you for letting us know. ขอบคุณที่บอกให้พวกเรารับรู้

 

61. Please accept my apology. โปรดรับคำขอโทษจากฉัน

 

62. I’m glad you told us. ฉันยินดีมากที่คุณบอกให้เรารู้

 

63. I’m going to see how I can make this better for you. ฉันจะลองดูว่าสามารถทำอะไรให้คุณได้บ้าง (เพื่อให้สถานการณ์ดีขึ้น) 

สนทนาภาษาอังกฤษ: ลาป่วย

 

64. She’s on maternity leave. เธออยู่ในช่วงลาคลอด

 

65. She’s off sick. เธอลาป่วย

 

66. She’s on vacation. เธอลาพักร้อน

 

67. He’s on paternity leave. เขาอยู่ในช่วงลาคลอด
 

สนทนาภาษาอังกฤษ: ชวนคุยทั่วไป

 

68. How long have you worked here? คุณทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้ว

 

69. Do you need any help? มีอะไรให้ฉันช่วยไหม

 

70. Did you have a good weekend? ช่วงวันหยุดดีไหม

 

71. I need a new show to binge on. Got any recommendations? ฉันอยากได้ซีรี่ส์เรื่องใหม่ไว้ดู มีแนะนำไหม

 

72. I’m looking for some new music for my playlist. Got any recommendations? ฉันกำลังหาเพลงใหม่ ๆ ใส่ในเพลลิสต์อยู่ มีแนะนำบ้างไหม

 

73. What’s your favorite lunch place around here? ในย่านนี้ ร้านไหนเป็นร้านอาหารกลางวันร้านโปรดของคุณ

 

74. What’s a good place to grab drinks around here with a friend? ร้านไหนที่เหมาะกับการนั่งดื่มกับเพื่อนบ้าง

 

75. I’m going out for lunch. ฉันออกไปกินข้าวเที่ยงนะ

 

76. I’ll be back at (เวลา). ฉันจะกลับมาตอน…

 

77. They’re in the meeting. พวกเขากำลังประชุม

 

78. He resigned yesterday. เขาลาออกเมื่อวานนี้

 

79. He isn’t available at the moment. เขายังไม่ว่างตอนนี้

 

80. How is progress on the project? โครงการคืบหน้าไปถึงไหนแล้วเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มความโปร พูดโฟลว์ได้อย่างมั่นใจ ได้ที่ Globish คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับวัยทำงาน พิสูจน์แล้วจากผู้เรียนกว่า 10,000 คน

ว่าพูดได้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ

⠀ ⠀

วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี! คลิก 

 

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

บทความที่แนะนำ


วัยทำงาน

10 Tips พรีเซนต์งานเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้ปัง !

วัยทำงาน

ติดสำเนียงไทย แก้ง่าย แค่ใส่ “Schwa”

วัยทำงาน

รวมหลักการใช้ 12 Tense แบบละเอียด ครบ จบ ในที่เดียว