Conversational English

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G1
  BEGINNER

Conversational English for beginners(Business)

ระดับความยาก: Beginner

 

รายละเอียดคอร์ส 

คอร์สเรียนการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นและตอนปลาย คอร์สเรียนนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในที่ทำงานได้ เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง การพูดถึงครอบครัว การบอกเวลา การนัดหมาย การอธิบายเส้นทาง การพูดคุยเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน การกำหนดการส่งงาน การขาดลามาสาย การติดตามงานจากผู้อื่นหรือการแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน เป็นต้น โดยจะเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก การออกเสียงที่ถูกต้อง การฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง การฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ การลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลองและมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน นอกจากนี้ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงาน การแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาที่พบในการทำงาน การปฏิเสธอย่างสุภาพ การขอพูดแทรกอย่างสุภาพ การเตรียมตัวสำหรับการพรีเซ้นต์งานแบบง่าย ๆ และการสนับสนุนความคิดของตนเองและผู้อื่น

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้เมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัด
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง ครอบครัว พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การใช้เวลาว่าง ประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเองได้โดยใช้ประโยคหรือคำง่ายๆ
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารเพื่อบอกเวลา นัดหมาย ลางาน ขออนุญาติ หรือติดตามงานจากผู้อื่นได้
 • ผู้เรียนสามารถทักทาย แสดงความขอบคุณ ขอโทษ แสดงความยินดี หรือขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพได้
 • ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงพื้นฐานในภาษาอังกฤษได้ (Phonemes)
 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตั้งคำถามและตอบโต้ได้เมื่อคู่สนทนาพูดช้าและใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่าย
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ ตรวจสอบข้อมูล ขออนุญาต นัดหมายกับผู้อื่นได้อย่างสุภาพ
 • ผู้เรียนสามารถปฏิเสธ แทรกแซงระหว่างการสนทนา หรือขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพได้ด้วยประโยคง่ายๆ
 • ผู้เรียนจะสามารถนำเสนองาน อธิบายรายละเอียดของงาน และตอบคำถามง่ายๆ เกี่ยวกับงานของตนได้
 • ผู้เรียนจะสามารถใช้วลีที่เกี่ยวกับการบอกเวลา ตัวอย่างเช่น สัปดาห์หน้า, วันศุกร์ที่แล้ว, ภายในเดือนตุลาคม, เวลาห้าโมงตรง เป็นต้น

รูปแบบการเรียน

 • Fundamental English (เรียนเพื่อปรับพื้นฐาน) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 6 ครั้ง
 • Conversational English (เรียนในบทเรียน) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 72 ครั้ง
 • Freetalk for beginners (นำการเรียนไปใช้จริง) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 12 ครั้ง

 

เนื้อหาการเรียน

Fundamental English

Lesson 1 How are you?
Lesson 2 I'm sorry
Lesson 3 Thank you
Lesson 4 See you later
Lesson 5 Excuse me
Lesson 6 Can you say that again?

Conversational English For Beginners (Business) Part 1

Lesson 1 Introducing Yourself
Lesson 2 Talking About Your Family
Lesson 3 Talking About Your Interests
Lesson 4 Talking About Your Job
Lesson 5 Describing Your Background
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Making Friends at Work
Lesson 8 Getting to Know Each Other
Lesson 9 Expressing Gratitude
Lesson 10 Apologizing
Lesson 11 Giving Compliments
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Telling Time
Lesson 14 Running Late
Lesson 15 Making an Appointment
Lesson 16 Postponing an Appointment
Lesson 17 Cancelling an Appointment
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Weather
Lesson 20 Food
Lesson 21 Hobbies
Lesson 22 Transportation
Lesson 23 The Workplace
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Calling in Sick
Lesson 26 Taking a Personal Leave
Lesson 27 Going On a Vacation
Lesson 28 Catching Up
Lesson 29 Checking In on Your Colleagues
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Giving an Overview
Lesson 32 Sharing Opinions
Lesson 33 Asking Questions
Lesson 34 Asking for Clarification
Lesson 35 Agreeing and Disagreeing
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)

Conversational English For Beginners (Business) Part 2

Lesson 1 Asking For Help
Lesson 2 Recommending a Solution
Lesson 3 Double-Checking
Lesson 4 Offering Help
Lesson 5 Saying No Politely
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Getting Someone’s Attention
Lesson 8 Announcing One’s Departure
Lesson 9 Interruptions
Lesson 10 Asking for Permission
Lesson 11 Requesting to Pass Through
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Preparing for a Presentation
Lesson 14 Introducing Your Topic
Lesson 15 Supporting Your Idea
Lesson 16 Concluding Your Presentation
Lesson 17 Q&A Session
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Presenting About Yourself
Lesson 20 Reasons for Applying
Lesson 21 Reasons For Leaving
Lesson 22 Talking about your accomplishments
Lesson 23 Strengths & Weaknesses
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Confirming Participants
Lesson 26 Talking about the Event
Lesson 27 Introducing Your Company
Lesson 28 Giving Directions
Lesson 29 Exchanging Business Contacts
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Changing the Subject
Lesson 32 Making a Request
Lesson 33 Invitations
Lesson 34 Buying Time
Lesson 35 Giving Feedback
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)

                                                     อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

ฉันตกลงและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว
   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ