Conversational English

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G1+G2
  BEGINNER

Conversational English (General)

ระดับความยาก: Beginner 

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาในชีวิตประจําวัน สําหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นและตอนปลาย คอร์สเรียนนี้จะช่วยเสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัวในชีวิตประจําวัน เช่น การทักทาย การแนะนําตนเอง พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัวบอกความสนใจของตนเองอย่างง่าย การแสดงความขอบคุณ การเอ่ยคำขอโทษ การเดินทางต่างประเทศ การจองที่พัก การแสดงความยินดี การขอความช่วยเหลือ การพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทางรวมถึงการสั่งอาหารอีกทั้งยังเสริมให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีต การเล่าถึงความผิดพลาด การอธิบายประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอการพูดถึงสิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นโดยสามารถอธิบายเหตุผลประกอบในสถานการณ์ต่างๆได้นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการสื่อสารโดยการเลือกใช้ประโยคคำศัพท์และสํานวนภาษาอังกฤษให้เหมาะสมกับในแต่ละสถานการณ์ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารได้อย่างง่าย
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การใช้เวลาว่าง ลักษณะนิสัย ประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเองได้
 • ผู้เรียนจะสามารถอธิบายการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าด้วยประโยคพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนสามารถทักทาย แสดงความขอบคุณ ขอโทษ แสดงความยินดี หรือขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพได้
 • ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงพื้นฐานในภาษาอังกฤษได้ (Phonemes)
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวได้ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การใช้เวลาว่าง ลักษณะนิสัย ประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และสามารถพูดถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เรื่องราวในอดีต เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงการจัดการเวลา การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อธิบายเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณ และเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าด้วยประโยคพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนจะสามารถขอหรือเสนอความช่วยเหลือ ขอให้พูดย้ำหรือทำซ้ำ สอบถามเส้นทาง เชิญชวน หรือให้คำแนะนำผู้อื่นอย่างพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนจะสามารถฟังหรืออ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องราวที่สามารถเข้าใจได้ง่ายได้ด้วยตนเอง

 

รูปแบบการเรียน

 • Fundamental English (เรียนเพื่อปรับพื้นฐาน) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 6 ครั้ง
 • Conversational English (เรียนในบทเรียน) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 72 ครั้ง
 • Freetalk for beginners (นำการเรียนไปใช้จริง) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 4 ครั้ง

 

เนื้อหาการเรียน

Fundamental English

Lesson 1 Greeting and Farewell
Lesson 2 Talking about Your Day
Lesson 3 Excuse me…?
Lesson 4 Giving Simple Reasons
Lesson 5 Problem in Learning English
Lesson 6 Review and Practice

Conversational English For Beginners (General) Part 1

Lesson 1 Talking about yourself
Lesson 2 My Interests
Lesson 3 My Free Time
Lesson 4 Describing Your Family Member
Lesson 5 My Hometown
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Thank you
Lesson 8 Encouraging Someone
Lesson 9 Excuse me
Lesson 10 Apologizing
Lesson 11 Congratulations
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Asking for Help
Lesson 14 Pardon
Lesson 15 Changing the Subject
Lesson 16 Making a Request
Lesson 17 Easy Small Talk
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Cars
Lesson 20 Buses
Lesson 21 Taking a Taxi
Lesson 22 BTS and MRT
Lesson 23 Let’s go to…
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Lunchtime
Lesson 26 Vegetables and Fruit
Lesson 27 Cooking Dinner
Lesson 28 Let’s go to the supermarket
Lesson 29 Thai Food
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Calling a Friend
Lesson 32 Restaurant
Lesson 33 Let’s Have Some Dessert!
Lesson 34 My Weekends
Lesson 35 Night Out
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
Conversational English For Beginners (General) Part 2
Lesson 1 Sky Train Tickets
Lesson 2 Movie Tickets
Lesson 3 Traffic Tickets
Lesson 4 Amusement Park Tickets
Lesson 5 Lottery Tickets
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 My School Life
Lesson 8 My Past Accomplishments
Lesson 9 My First Pet
Lesson 10 My First Love
Lesson 11 My Biggest Mistake
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Take a Break
Lesson 14 Tourist Attractions in Thailand
Lesson 15 Travelling Abroad
Lesson 16 Hotel Reservation
Lesson 17 Planning a Trip
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Inviting a Friend
Lesson 20 At the Book Fair
Lesson 21 Community Activity
Lesson 22 Giving Directions
Lesson 23 Accepting and Rejecting Invitations
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Pets
Lesson 26 Zoo
Lesson 27 National Park
Lesson 28 Like & Dislike
Lesson 29 Circus
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 TV Programs
Lesson 32 Magazine
Lesson 33 News
Lesson 34 Radio
Lesson 35 Online Media
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ 

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

คอร์สแนะนำอื่นๆ