Business Chinese

คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาจีนพื่อนำไปใช้ในที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละบทเรียนจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้ในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีความมั่นใจ และใช้ภาษาจีนเป็นทางการได้อย่างดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน
  [ All-Level ]

Conversational Chinese

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาจีนในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ

รายละเอียดคอร์ส 

ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ 3 ที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเลือกเรียน โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ และปัจจุบันผู้คนทั้งโลกราว 1.3 พันล้านคนใช้ภาษาจีน จึงนับเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประกอบกับปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกมองเป็นชาติมหาอำนาจที่น่าจับตา 
คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นหรือผู้ที่อยากพัฒนาภาษาจีน เพื่อเสริมสร้าง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการสื่อสารภาษาจีนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โลกธุรกิจ การค้าและอุตสาหกรรม ภายในหลักสูตรเป็นการเรียนภาษาจีน รูปแบบการเรียนตัวต่อตัว (Private Class) โดยเหล่าซือหรือครูผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียน 1 คน ในระยะเวลา 50 นาที 
หลักสูตรการเรียนภาษาจีนเน้นการสื่อสาร การฝึกออกเสียงพินอินและการเขียนตัวหนังสือภาษาจีน ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน รวมถึงแบบฝึกหัด เนื้อหาประกอบด้วยการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน การสื่อสารและสนทนาในเชิงธุรกิจ เช่นการเสนอความคิดเห็น การดำเนินธุรกิจหรือเปิดธุรกิจใหม่ การสัมมนา การนำเสนอสินค้าและการต่อรอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในภาคธุรกิจ
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของโกลบิช นักเรียนและเหล่าซือสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ และมี Interactive โดยการเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.globish.co.th เรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สามารถจัดตารางการเรียนในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หลักสูตรที่แนะนำ คือการเรียนระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ครั้ง เนื้อหาเริ่มต้นของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับคะแนนวัดระดับภาษาที่เหล่าซือกำหนดให้หลังจากทำการทดสอบ

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ระดับกลางและระดับสูง รวมถึงต่อยอดการเรียนไปเป็นภาษาจีนเชิงธุรกิจที่มีคำศัพท์เฉพาะทางมากขึ้นในอนาคต
 • สามารถพูดถึงข้อมูลของตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น วันเวลา อากาศ การสั่งอาหาร การจ่ายเงินและวันหยุดหรือการลาพักร้อน
 • สามารถแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น การแสดงความยินดี ถามเส้นทาง การจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • สามารถพูดคุยในเชิงธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมโรงงาน การประชุม การนำเสนอสินค้า การขอใบเสนอราคาและการทำสัญญา
 • สามารถออกเสียงอย่างถูกต้องและไล่ลำดับเสียงที่แตกต่างในภาษาจีนได้อย่างดี 
 • สามารถเข้าใจการออกเสียงภาษาจีน (Pinyin) และฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาจีนตั้งแต่ระดับต้นไปถึงระดับสูง

 

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 50 นาที จำนวน 10 ครั้ง
 • Workbook (เอกสารประกอบารเรียน)

 

เนื้อหาการเรียน

Course Lesson (Level 1a- 1b)
 • Self-introduction in a business setting 这是我的名片
 • Time of work and modes of transportation 我打的去公司/几点上班
 • Dates 我是2000年开始工作的
 • Weather 天气越来越热了
 • Ordering food 来一个麻婆豆腐
 • Clothes 她穿着一套西服
 • Payment 多少钱?
 • Vacation-time 今年的带薪年假你休了吗?
 • Office fixtures 文件在哪儿?
 • Materials of products 这是什么材料的?
 • Taking leave 我能请假吗?
 • Apologizing 实在抱歉!
 • Giving opinion 您看这对珍珠耳环怎么样?
 • Opening new businesses 开业大吉
 • Feeling expression and expressing gratitude. 多亏了你们的帮助
Course Lesson (Level 2a- 2b)
 • Appropriate response in congratulating  幸会幸会
 • Hotel reservations 我想订一个房间
 • Returning phone calls 请他给我回电话
 • Scheduling 我想约个时间和您见面
 • Asking for color options 还有其他颜色吗?
 • Toasting to health 为了大家的健康干杯
 • Asking for directions 请问到中友大夏怎么走?
 • Exchanging money 我想换钱
 • Renting accommodation and plane ticket reservations. 我想租一套房子/我想订一张飞机票
 • Factory Visit 参观工厂
 • Meeting 我们开始开会
 • Express interest in products 我对你们的新产品很感兴趣
 • Ask for Quotations 贵公司的报价是多少
 • Payment Methods 你们采用什么付款方式
 • Packaging 你们打算怎么抱砖
 • Sole Distributor 我们想做贵公司的独家代理
 • Contract Signing 我们什么时候签合同
Course Lesson (Level 3a- 3b)
 • Company registration 企业注册
 • Company introduction 企业介绍
 • Bank interest rate 银行利率
 • Bank loan 银行贷款
 • Bank investment 银行投资
 • Business associations 企业招商,加盟
 • Recruitment 招聘
 • Job application 应聘
 • Perks and benefits 福利,待遇
 • Team and training, product and branding. 团队,培训
 • Market sales 市场营销
 • Company finances 公司财产
 • Company profit and loss 公司利润
 • Advertising 广告宣传
 • Exhibition 会展
 • Business negotiations 贸易谈判
 • Contracts 签约
 • Customer support and financial investment. 乐乎服务及投资理财
อ่านทั้งหมด

Student Capability: ผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาจีนในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ 

ข้อมูลที่ควรทราบ 

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ