Business Chinese (Full Package)

คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาจีนพื่อนำไปใช้ในที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละบทเรียนจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้ในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีความมั่นใจ และใช้ภาษาจีนเป็นทางการได้อย่างดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน
  [ All-Level ]

Business Chinese (Full Package)

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาจีนในเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ

รายละเอียดคอร์ส 

หลักสูตรการเรียนภาษาจีนเน้นการสื่อสารเชิงธุรกิจ ฝึกออกเสียงพินอินและการเขียนตัวหนังสือภาษาจีน ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นถึงระดับสูง เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน รวมถึงแบบฝึกหัด เนื้อหาประกอบด้วยการสนทนาภาษาจีนในการสื่อสารและสนทนาในเชิงธุรกิจ เช่นการเสนอความคิดเห็น การดำเนินธุรกิจหรือเปิดธุรกิจใหม่ การสัมมนา การนำเสนอสินค้าและการต่อรอง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนในภาคธุรกิจ
 
นักเรียนและเหล่าชือสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ และมี Interactive โดยการเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.globish.co.th เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง สามารถจัดตารางการเรียนในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หลักสูตรที่แนะนำ คือการเรียนระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 30 ครั้ง

 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้อย่างเป็นธรรมชาติ รวมถึงคำศัพท์เฉพาะทางสำหรับการสื่อสารเชิงธุรกิจโดยเฉพาะ
 • สามารถอธิบายตัวเองและสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น วันเวลา อากาศ การสั่งอาหาร การจ่ายเงินและวันหยุดหรือการลาพักร้อน
 • สามารถแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น การแสดงความยินดี การจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • สามารถสื่อสารหัวข้อในเชิงธุรกิจ เช่น การประชุม การนำเสนอสินค้า การขอใบเสนอราคาและการทำสัญญา
 • สามารถออกเสียงอย่างถูกต้องและไล่ลำดับเสียงที่แตกต่างในภาษาจีนได้อย่างดี 
 • สามารถเข้าใจการออกเสียงภาษาจีน (Pinyin) และฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาจีนตั้งแต่ระดับต้นไปถึงระดับสูง

 

 

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 50 นาที จำนวน 30 ครั้ง (60 ตั๋วเรียน)
 • Workbook (เอกสารประกอบการเรียน)

 

เนื้อหาการเรียน

 
Lesson 1 How much is it? 多少钱?
Lesson 2 When do you start work? 几点上班?
Lesson 3 This is my business class 这是我的名片。
Lesson 4 My father works in a bank 我父亲是银行职员。
Lesson 5 Mapo Tofu, please. 麻婆豆腐。
Lesson 6 I took a taxi to go to work. 我 打 的去公司。
Lesson 7 It becomes hotter and hotter.  天气越来越热了。
Lesson 8 He’s in a Western suit. 他穿着一套西服。
Lesson 9 The boss is a workaholic. 老板 是 一 个工作狂。
Lesson 10 I started to work in 2000. 我是 2000 年开始工作的。
Lesson 11

The number of male workers is two times more than that of female ones.

男职员是奴职员的两倍。

Lesson 12 Do you have your paid annual vacation this year?  今年的带薪 年假你休了吗?
Lesson 13 Listening Script for Recording. 听力录音这本。
Lesson 14 Common Sentences on 12 Topics of this book.本书12个话题的常用句。
Lesson 15 Vocabulary List. 生词意表。
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลที่ควรทราบ 

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ