Business English G1

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G1
  BEGINNER

Business English G1

ระดับความยาก: G1 (Beginner)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง พูดถึงครอบครัว บอกเวลา สร้างการนัดหมาย อธิบายการเดินทาง พูดคุยเกี่ยวกับที่ทำงาน กำหนดการส่งงาน การขาดลามาสาย ติดตามงานจากผู้อื่น หรือแสดงความคิดเห็นในที่ทำงาน โดยจะเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยในหัวข้อที่พบบ่อยในที่ทำงานได้ด้วยประโยคง่ายๆ สื่อสารเบื้องต้นในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้เมื่อคู่สนทนาพูดช้าและชัด
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง ครอบครัว พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การใช้เวลาว่าง ประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเองได้โดยใช้ประโยคหรือคำง่ายๆ
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารเพื่อบอกเวลา นัดหมาย ลางาน ขออนุญาติ หรือติดตามงานจากผู้อื่นได้
 • ผู้เรียนสามารถทักทาย แสดงความขอบคุณ ขอโทษ แสดงความยินดี หรือขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพได้
 • ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงพื้นฐานในภาษาอังกฤษได้ (Phonemes)

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 36 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 8 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Introducing Yourself
Lesson 2 Talking About Your Family
Lesson 3 Talking About Your Interests
Lesson 4 Talking About Your Job
Lesson 5 Describing Your Background
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Making Friends at Work
Lesson 8 Getting to Know Each Other
Lesson 9 Expressing Gratitude
Lesson 10 Apologizing
Lesson 11 Giving Compliments
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Telling Time
Lesson 14 Running Late
Lesson 15 Making an Appointment
Lesson 16 Postponing an Appointment
Lesson 17 Cancelling an Appointment
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Weather
Lesson 20 Food
Lesson 21 Hobbies
Lesson 22 Transportation
Lesson 23 The Workplace
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Calling in Sick
Lesson 26 Taking a Personal Leave
Lesson 27 Going On a Vacation
Lesson 28 Catching Up
Lesson 29 Checking In on Your Colleagues
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Giving an Overview
Lesson 32 Sharing Opinions
Lesson 33 Asking Questions
Lesson 34 Asking for Clarification
Lesson 35 Agreeing and Disagreeing
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ