Business English G3

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G3
  INTERMEDIATE

Business English G3

ระดับความยาก: G3 (Low Intermidiate)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับกลางตอนต้น เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การคุยงานกับเพื่อนร่วมงาน การพูดถึงความรับผิดชอบในตำแหน่งของตน เล่าเกี่ยวกับบริษัท ที่ทำงาน สวัสดิการ การต้อนรับลูกค้า การจัดการประชุม การพูดโทรศัพท์ในเชิงธุรกิจ และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เป็นต้น โดยจะเป็นการเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยในหัวข้อที่พบบ่อยในที่ทำงานได้ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สื่อสารทั่วไปในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถตั้งคำถามและตอบโต้ได้เป็นส่วนใหญ่
 • ผู้เรียนจะสามารถเลือกใช้คำหรือประโยคง่ายๆ มาอธิบายหน้าที่หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบได้
 • ผู้เรียนจะสามารถเลือกใช้คำหรือประโยคง่ายๆ มาอธิบายสภาพแวดล้อมในออฟฟิศ สิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบ และสิ่งที่น่าสนใจได้
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารหรือฝากข้อความภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ได้
 • ผู้เรียนจะสามารถเลือกใช้คำหรือประโยคง่ายๆ เพื่อต้อนรับแขกต่างชาติ เจรจาต่อรองในเรื่องพื้นฐาน หรือนำเสนอไอเดียในที่ประชุมได้
 • ผู้เรียนจะสามารถทำความเข้าใจศัพท์เทคนิคในชีวิตประจำวันที่เข้าใจได้ง่าย รวมถึงทำตามคำสั่งเหล่านั้นได้ถูกต้อง
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยสอบถาม โต้ตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว บอกเล่ารายละเอียดงานที่ตนเองรับผิดชอบ ออกความคิดเห็น หรือพูดคุยปรึกษากับผู้อื่นเรื่องงานได้

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 40 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 12 ครั้ง
 • Globish Plus+ Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Introducing Yourself at Work
Lesson 2 Meeting Your Colleagues
Lesson 3 Talking About Your Responsibility
Lesson 4 Getting to Know Your Company
Lesson 5 Making Small Talk
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Office Objects
Lesson 8 Getting Around the Office
Lesson 9 Media
Lesson 10 Facilities
Lesson 11 Hanging Out After Work
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Welcoming a Guest
Lesson 14 Checking Information
Lesson 15 Asking for a Favour
Lesson 16 Clarifying information
Lesson 17 Suggesting an idea
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Making an Appointment
Lesson 20 Opening a Meeting
Lesson 21 Sharing Opinions
Lesson 22 Agreeing and Disagreeing
Lesson 23 Closing a meeting
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Scheduling Online Meetings
Lesson 26 Attending Online Meetings
Lesson 27 Dealing with Technical Problems
Lesson 28 Leaving Messages
Lesson 29 Handling Phone Calls
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Starting a Negotiation
Lesson 32 Negotiating
Lesson 33 Closing a Deal
Lesson 34 Delaying the Offer
Lesson 35 Accepting and Declining an Offer
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
Lesson 37 Practice Class 1
Lesson 38 Practice Class 2
Lesson 39 Practice Class 3
Lesson 40 Practice Class 4
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ