Business English G4

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G4
  INTERMEDIATE

Business English G4

ระดับความยาก: G4 (Intermidiate)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับกลาง เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเจรจาต่อรอง การตอบรับ ยกเลิก หรือขอเลื่อนข้อเสนอ การสื่อสารและรับมือกับข้อร้องเรียนของลูกค้า การกำหนดวันส่งงาน การพรีเซ้นต์งาน การส่งอีเมล์ และการเข้าสังคมเพื่อธุรกิจ โดยจะเป็นการเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยในหัวข้อทั่วไปในที่ทำงานได้ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สื่อสารเบื้องต้นในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถตั้งคำถามและตอบโต้ได้
 • ผู้เรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนข้อมูลในการแก้ปัญหาทั่วไปที่พบในการทำงานได้
 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจและสื่อสารเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของตนเอง การทำงาน ครอบครัว ภูมิศาสตร์ในท้องถิ่นของตนได้
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยโต้ตอบในหัวข้อที่คุ้นเคยหรือพบบ่อยในชีวิตประจำวัน และอธิบายความคิดหรือความรู้สึกของตนเองได้ดี
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารและบริการลูกค้าในเรื่องพื้นฐานที่พบบ่อยในการทำงาน รับมือกับปัญหาเบื้องต้น เช่น การส่งสินค้า การรับคำติชม การรับข้อร้องเรียน เป็นต้น
 • ผู้เรียนจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อพรีเซ้นต์งานในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
 • ผู้เรียนสามารถเขียนอีเมล์ธุรกิจพื้นฐานได้ และเข้าใจคำย่อหรือสัญลักษณ์ต่างๆในภาษาเขียน
 • ผู้เรียนจะสามารถสร้างการนัดหมาย ตอบรับหรือยกเลิกคำเชิญ และเริ่มบทสนทนาเพื่ออธิบายสินค้าหรือบริการได้ด้วยตนเอง

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 40 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 12 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Small Talk During Breaks
Lesson 2 Responding to Questions About Work
Lesson 3 Discussing Stress With Colleagues
Lesson 4 Sharing Opinions At Work
Lesson 5 Giving Feedback to Colleagues
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Handling a Missing Order
Lesson 8 Handling Faulty Goods
Lesson 9 Getting to Speak to the Authority
Lesson 10 Giving Ultimatums
Lesson 11 Settling Deadlines
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Introduction to a Presentation
Lesson 14 Delivering the Main Idea
Lesson 15 Moving on to the Next Point
Lesson 16 Concluding the Presentation
Lesson 17 Dealing with Questions
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Formal Email
Lesson 20 Informal Email
Lesson 21 Texting
Lesson 22 Agenda
Lesson 23 Abbreviations & Acronyms
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Invitations
Lesson 26 Socializing with Your Colleagues
Lesson 27 Formal Business Dinner
Lesson 28 Entertaining expats
Lesson 29 Accepting and Declining Invitations
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Presenting about Your Company
Lesson 32 Talking about your products and services
Lesson 33 Starting a Conversation
Lesson 34 Asking for Information
Lesson 35 Acquiring Business Contacts
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
Lesson 37 Practice Class 1
Lesson 38 Practice Class 2
Lesson 39 Practice Class 3
Lesson 40 Practice Class 4
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ