Business English G5

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G5
  ADVANCED

Business English G5

ระดับความยาก: G5 (Low Advanced)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับสูงเบื้องต้น เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของบริษัท การเล่าประสบการณ์การทำงานในอดีต การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ การแนะนำขั้นตอนการทำงาน การเจรจาต่อรอง การประนีประนอม การปฏิเสธอย่างสุภาพ การให้ข้อเสนอแนะ พูดคุยเกี่ยวกับการจ้างงาน สัมภาษณ์งาน เตรียมตัวเพื่อการประชุม และการถกเถียงเพื่อแก้ปัญหาในการทำงาน โดยจะเป็นการเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถพูดคุยในหัวข้อทั่วไปในที่ทำงานได้ดี สื่อสารกับเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า ผู้บังคับบัญชาได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษในหัวข้อทั่วไปที่พบบ่อยในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน สามารถระบุเนื้อหาและรายละเอียดของเรื่อง และสื่อสารโต้ตอบได้
 • ผู้เรียนจะสามารถบอกเล่าประสบการณ์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของตนเอง พูดคุยเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ในงาน และสื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจที่ตนเองเกี่ยวข้อง
 • ผู้เรียนสามารถให้เหตุผลหรืออธิบายเกี่ยวกับความคิดเห็นหรือแผนการของตนเองได้
 • ผู้เรียนจะสามารถมีความมั่นใจยามสื่อสารในหัวข้อที่ตนเองคุ้นเคย เช่น พูดคุยเกี่ยวกับตนเอง หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ ความสนใจ เป็นต้น
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารเพื่อให้หรือขอความช่วยเหลือ สอบถามเพื่อความถูกต้องชัดเจน เข้าร่วมการเจรจาต่อรอง รับฟังหรือให้คำแนะนำ สัมภาษณ์งานพื้นฐาน รวมถึงสามารถสื่อสารเพื่อสนับสนุนความคิดของตนเองได้
 • ผู้เรียนจะมีทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐานเพียงพอเพื่อสนทนาในหัวข้อทั่วไปในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายมากขึ้น

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 46 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 12 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Meeting Your New Co-worker
Lesson 2 Explaining Your Background
Lesson 3 Talking about Your Company
Lesson 4 Talking about Your Work Experience
Lesson 5 Welcoming a New Colleague
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Talking About Stress At Work
Lesson 8 Offering Help
Lesson 9 Polite Decline
Lesson 10 Asking for Confirmation
Lesson 11 Making Small Talk at the Workplace
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Making Suggestions
Lesson 14 Negotiations with Your Boss
Lesson 15 Giving Praise
Lesson 16 Giving Instructions
Lesson 17 Compromising
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Formal Feedback
Lesson 20 Informal Feedback
Lesson 21 Descriptive Feedback
Lesson 22 Peer Feedback
Lesson 23 Self- Feedback
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Recruiting
Lesson 26 Applying for a Job
Lesson 27 Interviewing for a Job
Lesson 28 Hiring a New Employee
Lesson 29 Getting a Promotion
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Starting a Meeting
Lesson 32 Agreeing and Disagreeing
Lesson 33 Settling an Argument
Lesson 34 Defending Ideas
Lesson 35 Interruptions and Responses
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
Lesson 37 Practice Class 1
Lesson 38 Practice Class 2
Lesson 39 Practice Class 3
Lesson 40 Practice Class 4
Lesson 41 Practice Class 5
Lesson 42 Practice Class 6
Lesson 43 Practice Class 7
Lesson 44 Practice Class 8
Lesson 45 Practice Class 9
Lesson 46 Practice Class 10
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ