Business English G6

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G6
  ADVANCED

Business English G6

ระดับความยาก: G6 (Advanced)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาเพื่อใช้ในการทำงานสำหรับผู้เรียนในระดับสูง เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความเป็นมืออาชีพ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับการรับความต้องการของลูกค้า การจัดการกับลูกค้าที่ไม่พึงพอใจในสินค้าหรือบริการ การจัดซื้อ การจัดการอีเว้นท์ นำเสนองานแบบมืออาชีพ การเขียนรายงาน สื่อสารเกี่ยวกับธุรกิจในรูปแบบอื่นๆ เช่น สตาร์ทอัพ รวมถึงเรียนรู้การสื่อสารในองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เรียนรู้ความเป็นสากล และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการทำงานในศตวรรษที่ 21 โดยจะเป็นการเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในที่ทำงานได้ดี โต้ตอบได้ในหัวข้อที่หลากหลาย เข้าใจวัฒนธรรมและแสดงออกถึงมารยาทในการสื่อสารได้อย่างดี มีความคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจเรื่องทั่วไปในที่ทำงานและประโยคเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ดี สามารถระบุเนื้อหาและรายละเอียดของเรื่องที่ฟังได้ สื่อสารโต้ตอบได้ ถกเถียงอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาในประเด็นต่างๆได้
 • ผู้เรียนจะสามารถแสดงความคิดเห็น เปรียบเทียบทางเลือก แลกเปลี่ยนข้อมูล ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแก้ปัญหาที่พบในการทำงานได้
 • ผู้เรียนจะสามารถสรุปความคิดเห็นหรือเรื่องราวที่ตนต้องการนำเสนอและสื่อสารให้กระชับขึ้นได้ รวมถึงสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดปลีกย่อยของเรื่องที่ตนสื่อสารได้
 • ผู้เรียนสามารถอธิบาย ให้เหตุผล หรือบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างกระจ่าง มีรายละเอียด มีตรรกะ และมีแง่มุมที่หลากหลาย พร้อมทั้งสามารถอธิบายจุดยืน ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารเพื่อบริการลูกค้าและรับมือกับปัญหา เช่น การรับคำสั่งซื้อ การส่งสินค้า การรับคำติชม การรับข้อร้องเรียน เป็นต้น
 • ผู้เรียนจะสามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้ อธิบายสินค้าหรือบริการได้อย่างละเอียด และสามารถสร้างบทสนทนาในยามเข้าสังคมเพื่อธุรกิจได้ด้วยตนเอง
 • ผู้เรียนจะสามารถสนทนาในหัวข้อที่เป็นกระแสนิยมในโลกธุรกิจ เช่น โมเดลธุรกิจรูปแบบต่างๆ จุดขายของธุรกิจ ทักษะที่สำคัญสำหรับการทำงานในศควรรษที่21 เป็นต้น

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 46 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 12 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Conversation at Office Party
Lesson 2 Dealing With Conflicts
Lesson 3 Proposing Ideas
Lesson 4 Discussing Stress
Lesson 5 Asking for Advice
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Going Shopping
Lesson 8 Ordering Supplies
Lesson 9 Shipping Process
Lesson 10 Issuing an Invoice
Lesson 11 Inventory Management
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Starting a Conversation At an Event
Lesson 14 Making a Good First Impression
Lesson 15 Expressing Opinions About an Event
Lesson 16 Talking About Your Products and Services
Lesson 17 Talking About the Customer Benefits
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Preparing for a presentation
Lesson 20 Starting a Presentation
Lesson 21 Ending a Presentation
Lesson 22 Q&A Session
Lesson 23 Presenting a Report
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Start-up Business
Lesson 26 Breakthrough Technology
Lesson 27 Global Business Trends
Lesson 28 Cross-Cultural Communication
Lesson 29 Building Team Culture Effectivity
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Leadership
Lesson 32 Critical Thinking Skills
Lesson 33 Creativity
Lesson 34 Problem-Solving Skills
Lesson 35 Effective Communication Skills
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
Lesson 37 Practice Class 1
Lesson 38 Practice Class 2
Lesson 39 Practice Class 3
Lesson 40 Practice Class 4
Lesson 41 Practice Class 5
Lesson 42 Practice Class 6
Lesson 43 Practice Class 7
Lesson 44 Practice Class 8
Lesson 45 Practice Class 9
Lesson 46 Practice Class 10
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ