Conversational Chinese (Full Package)

คอร์สภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ต้องท่องจำ สามารถนำเสนอความคิดเห็นได้ชัดเจน ฟังเข้าใจ พูดได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และโต้ตอบในประเด็นทางสังคมต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
  [ All-Level ]

Conversational Chinese (Full Package)

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

 

ครอ์สเรียนภาษาจีนเน้นการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นถึงระดับสูง เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน รวมถึงแบบฝึกหัด เนื้อหาประกอบด้วยการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสื่อสารและสนทนาในเชิงธุรกิจ เช่น การแนะนำตัว การพูดคุยเรื่องครอบครัว วันเวลา สภาพอากาศ การถามเส้นทาง การจองโรงเเรมและตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจ เปิดธุรกิจใหม่ การสัมมนา การนำเสนอสินค้าและการต่อรอง 

 

นักเรียนและเหล่าซือสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ และมี Interactive โดยการเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.globish.co.th เรียนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง สามารถจัดตารางการเรียนในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หลักสูตรที่แนะนำ คือการเรียนระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 30 ครั้ง

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น ระดับกลางและระดับสูง รวมถึงต่อยอดการเรียนไปเป็นภาษาจีนเชิงธุรกิจที่มีคำศัพท์เฉพาะทางมากขึ้นในอนาคต
 • สามารถพูดถึงข้อมูลของตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว เช่น วันเวลา อากาศ การสั่งอาหาร การจ่ายเงินและวันหยุดหรือการลาพักร้อน
 • สามารถแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น การแสดงความยินดี ถามเส้นทาง การจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน การแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • สามารถพูดคุยในเชิงธุรกิจ เช่น การเยี่ยมชมโรงงาน การประชุม การนำเสนอสินค้า การขอใบเสนอราคาและการทำสัญญา
 • สามารถออกเสียงอย่างถูกต้องและไล่ลำดับเสียงที่แตกต่างในภาษาจีนได้อย่างดี 
 • สามารถเข้าใจการออกเสียงภาษาจีน (Pinyin) และฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาจีนตั้งแต่ระดับต้นไปถึงระดับสูง

 

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 50 นาที จำนวน 30 ครั้ง (60 ตั๋วเรียน)
 • Workbook (เอกสารประกอบารเรียน)

 

เนื้อหาการเรียน

 
Lesson 1 How do you do? 你好
Lesson 2 How are you? 你身体好吗?
Lesson 3 Are you busy with your work? 你工作忙吗? 
Lesson 4 May I know your name? 您贵姓?
Lesson 5 Let me Introduce. 我介绍一下儿。
Lesson 6 When is your Birthday? 你的生日几月几号?
Lesson 7 How many people are there in your family? 你家有几口人?
Lesson 8 What time is it now? 现在几点? 
Lesson 9 Where do you live? 你住在哪儿?
Lesson 10 Where is the Post Office? 邮局在哪儿?
Lesson 11 I want to buy some oranges. 我要买橘子。
Lesson 12 I want to buy a sweater. 我想买毛衣。
Lesson 13 You have to change buses. 要换车。
Lesson 14 I am going to change money. 我要去换钱。
Lesson 15 I want to take a picture. 我要照张相。
Lesson 16 Have you seen a Beijing Opera? 你看过京剧吗?
Lesson 17 Going to the zoo. 去动物园。
Lesson 18 Did you have a tiring trip? 路上辛苦了。
Lesson 19 You are Welcome. 欢迎你。
Lesson 20 Let's have a toast to our friendship. 为了我们的友谊干杯。
อ่านทั้งหมด 

ข้อมูลที่ควรทราบ 

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ