Conversational Chinese

คอร์สภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ต้องท่องจำ สามารถนำเสนอความคิดเห็นได้ชัดเจน ฟังเข้าใจ พูดได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และโต้ตอบในประเด็นทางสังคมต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
  [ All-Level ]

Conversational Chinese

เหมาะสำหรับ : ผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

รายละเอียดคอร์ส

ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ 3 ที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเลือกเรียน โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ และปัจจุบันผู้คนทั้งโลกราว 1.3 พันล้านคนใช้ภาษาจีน จึงนับเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประกอบกับปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกมองเป็นชาติมหาอำนาจที่น่าจับตา 
คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นหรือผู้ที่อยากพัฒนาภาษาจีน เพื่อเสริมสร้าง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการสื่อสารภาษาจีน ภายในหลักสูตรเป็นการเรียนภาษาจีนรูปแบบเรียนตัวต่อตัว (Private Class) โดยเหล่าซือหรือครูผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียน 1 คน ในระยะเวลา 50 นาที 
หลักสูตรการเรียนภาษาจีนเน้นการสื่อสาร ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาจีนเบื้องต้นถึงระดับสูง เน้นทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน รวมถึงแบบฝึกหัด เนื้อหาประกอบด้วยการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสื่อสารและสนทนาในเชิงธุรกิจ เช่น การแนะนำตัว การพูดคุยเรื่องครอบครัว วันเวลา สภาพอากาศ การถามเส้นทาง การจองโรงเเรมและตั๋วเครื่องบิน รวมถึงการดำเนินธุรกิจ เปิดธุรกิจใหม่ การสัมมนา การนำเสนอสินค้าและการต่อรอง 
รูปแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของโกลบิช นักเรียนและเหล่าซือสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ และมี Interactive โดยการเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.globish.co.th เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง สามารถจัดตารางการเรียนในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หลักสูตรที่แนะนำ คือการเรียนระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 10 ครั้ง ครั้งละ 50 นาที 
 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารได้อย่างง่าย
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา

 

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 50 นาที จำนวน 10 ครั้ง
 • Workbook (เอกสารประกอบารเรียน)

 

เนื้อหาการเรียน

Course Lesson 301 A
 • How do you do? 你好 
 • How are you? 你身体好吗?
 • Are you busy with your work? 你工作忙吗? 
 • May I know your name? 您贵姓? 
 • Let me Introduce. 我介绍一下儿。
 • When is your Birthday? 你的生日几月几号? 
 • How many people are there in your family? 你家有几口人?
 • What time is it now? 现在几点? 
 • Where do you live? 你住在哪儿? 
 • Where is the Post Office? 邮局在哪儿?
 • I want to buy some oranges. 我要买橘子。
 • I want to buy a sweater. 我想买毛衣。
 • You have to change buses. 要换车。 
 • I am going to change money. 我要去换钱。
 • I want to take a picture. 我要照张相。
 • Have you seen a Beijing Opera? 你看过京剧吗?
 • Going to the zoo. 去动物园。
 • Did you have a tiring trip? 路上辛苦了。
 • You are Welcome. 欢迎你。
 • Let's have a toast to our friendship. 为了我们的友谊干杯。
Course Lesson 301 B
 • Will you join us? 请你参加
 • I can't go. 我不能去
 • I am sorry. 对不起
 • It is really a pity that I haven't seen him. 这遗憾,我没见到他。
 • This painting is really beautiful. 这张画儿真美。
 • Congratulations! 祝贺你。
 • Please don't smoke. 你别抽烟了。
 • It is colder today than it was yesterday. 今天比昨天冷。
 • I also like swimming. 我也喜欢游泳。
 • Please speak slowly. 请你慢点儿说。
 • The scenery is very beautiful there. 那儿的风景美极了。
 • Have you got the ticket? 买到票了没有?
 • We booked two rooms. 我们预定了两个房间。
 • I have a headache. 我头疼。
 • Are you better now? 你好点儿了吗?
 • I‘ll be back to my country. 我要回国了。
 • We are sorry to let you go. 真舍不得你们走。
 • Is this the place for checking luggage? 这儿拖运行李吗?
 • I can't go to the airport to see you off. 不能送你去机场了。
 • Have a pleasant journey. 祝你一路平安。
อ่านทั้งหมด

 

Student Capability: ผู้ที่ต้องการสื่อสารเป็นภาษาจีนได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐาน

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ