General English G1

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G1
  BEGINNER

General English G1

ระดับความยาก: G1 (Beginner)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้น เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่ใกล้ตัวในชีวิตประจำวันได้ เช่น การทักทาย การแนะนำตนเอง พูดคุยเกี่ยวกับครอบครัว บอกความสนใจของตนเองอย่างง่าย แสดงความขอบคุณ ขอโทษ แสดงความยินดี ขอความช่วยเหลือ การพูดคุยเกี่ยวกับการเดินทาง รวมถึงการสั่งอาหาร โดยจะเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถอธิบายสิ่งต่างๆรอบตัวได้ด้วยประโยคง่ายๆ สื่อสารเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจประโยคเบื้องต้นที่ใช้บ่อยในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและสามารถสื่อสารได้อย่างง่าย
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การใช้เวลาว่าง ลักษณะนิสัย ประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเองได้
 • ผู้เรียนจะสามารถอธิบายการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะและเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าด้วยประโยคพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนสามารถทักทาย แสดงความขอบคุณ ขอโทษ แสดงความยินดี หรือขอความช่วยเหลืออย่างสุภาพได้
 • ผู้เรียนสามารถแยกแยะเสียงพื้นฐานในภาษาอังกฤษได้ (Phonemes)

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 36 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 8 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Talking about yourself
Lesson 2 My Interests
Lesson 3 My Free Time
Lesson 4 Describing Your Family Member
Lesson 5 My Hometown
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Thank you
Lesson 8 Encouraging Someone
Lesson 9 Excuse me
Lesson 10 Apologizing
Lesson 11 Congratulations
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Asking for Help
Lesson 14 Pardon
Lesson 15 Changing the Subject
Lesson 16 Making a Request
Lesson 17 Easy Small Talk
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Cars
Lesson 20 Buses
Lesson 21 Taking a Taxi
Lesson 22 BTS and MRT
Lesson 23 Let’s go to…
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Lunchtime
Lesson 26 Vegetables and Fruit
Lesson 27 Cooking Dinner
Lesson 28 Let’s go to the supermarket
Lesson 29 Thai Food
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Calling a Friend
Lesson 32 Restaurant
Lesson 33 Let’s Have Some Dessert!
Lesson 34 My Weekends
Lesson 35 Night Out
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ 

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ