General English G2

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G2
  BEGINNER

General English G2

ระดับความยาก: G2 (High Beginner)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนในระดับเริ่มต้นตอนปลาย เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น การเล่าเรื่องเหตุการณ์ในอดีต เล่าถึงความผิดพลาด อธิบายประสบการณ์ที่ตนเองเคยเจอ พูดถึงสิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น อธิบายเหตุผลในสถานการณ์ต่างๆได้ รวมถึงสามารถสื่อสารด้วยประโยคที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สั่งอาหาร จองที่พัก ใช้สำนวนภาษาอังกฤษในแต่ละสถานการณ์ และเลือกใช้คำได้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในเรื่องพื้นฐานที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันได้ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และสามารถพูดคุยเกี่ยวกับการวางแผนท่องเที่ยวได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและการท่องเที่ยวได้ด้วยประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงข้อมูลส่วนบุคคลพื้นฐานของตนเอง สิ่งที่ตนเองชอบหรือไม่ชอบ พูดคุยเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพ การใช้เวลาว่าง ลักษณะนิสัย ประสบการณ์ และความคิดเห็นของตนเองได้ละเอียดมากยิ่งขึ้น และสามารถพูดถึงความเป็นอยู่ในปัจจุบัน เรื่องราวในอดีต เรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
 • ผู้เรียนจะสามารถพูดถึงการจัดการเวลา การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ อธิบายเกี่ยวกับจำนวนหรือปริมาณ และเจรจาต่อรองซื้อขายสินค้าด้วยประโยคพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนจะสามารถขอหรือเสนอความช่วยเหลือ ขอให้พูดย้ำหรือทำซ้ำ สอบถามเส้นทาง เชิญชวน หรือให้คำแนะนำผู้อื่นอย่างพื้นฐานได้
 • ผู้เรียนจะสามารถฟังหรืออ่านเพื่อจับประเด็นสำคัญของเรื่องราวที่สามารถเข้าใจได้ง่ายได้ด้วยตนเอง
 • ผู้เรียนจะสามารถแยกแยะเสียงที่แตกต่างกันในภาษาอังกฤษได้ดี (Phonemes)

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 36 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 8 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Sky Train Tickets
Lesson 2 Movie Tickets
Lesson 3 Traffic Tickets
Lesson 4 Amusement Park Tickets
Lesson 5 Lottery Tickets
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 My School Life
Lesson 8 My Past Accomplishments
Lesson 9 My First Pet
Lesson 10 My First Love
Lesson 11 My Biggest Mistake
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 Take a Break
Lesson 14 Tourist Attractions in Thailand
Lesson 15 Travelling Abroad
Lesson 16 Hotel Reservation
Lesson 17 Planning a Trip
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Inviting a Friend
Lesson 20 At the Book Fair
Lesson 21 Community Activity
Lesson 22 Giving Directions
Lesson 23 Accepting and Rejecting Invitations
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Pets
Lesson 26 Zoo
Lesson 27 National Park
Lesson 28 Like & Dislike
Lesson 29 Circus
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 TV Programs
Lesson 32 Magazine
Lesson 33 News
Lesson 34 Radio
Lesson 35 Online Media
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

คอร์สแนะนำอื่นๆ