General English G5

ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G5
  ADVANCED

General English G5

ระดับความยาก: G5 (Low Advanced)

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สเรียนการสนทนาในชีวิตประจำวันสำหรับผู้เรียนในระดับสูงเบื้องต้น เสริมสร้างทักษะทางด้านการสื่อสารและสร้างความมั่นใจ เน้นให้ผู้เรียนสามารถพูดคุยสื่อสารภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับสังคมและความเป็นมนุษย์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ความหลากหลายทางสังคม สไตล์การสื่อสาร ข่าวสาร การเมือง ความกลัว จุดแข็ง-จุดอ่อนของตนเอง ชีวิต ความปลอดภัย ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ สุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยจะเป็นการเรียนผ่าน 6 Learning Approaches ซึ่งจะมีการเรียนคำศัพท์แบบเจาะลึก เรียนการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกวิเคราะห์คำศัพท์ใกล้เคียง ฝึกวิเคราะห์การใช้ไวยากรณ์ ลองพูดจริงผ่านบทสนทนาจำลอง และมีการทบทวนความรู้ทุกทักษะหลังเรียน

หลังจากเรียนจบ ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารกับชาวต่างชาติในหัวข้อที่มีความซับซ้อน สามารถเสนอความคิดเห็นหรือถกเถียงในประเด็นทางสังคมต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว มั่นใจ โดยใช้ระยะเวลาในการเรียนเพียง 6 เดือน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • ผู้เรียนจะสามารถสื่อสารในเรื่องราวที่ซับซ้อนต่างๆได้อย่างมีรายละเอียด
 • ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจหัวข้อสนทนาที่ซับซ้อน ไม่ว่าจะเป็นหัวข้อที่มีความจับต้องได้เป็นรูปธรรมหรือหัวข้อที่เป็นนามธรรมก็ตาม
 • ผู้เรียนจะสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่มีเพื่อสื่อสารในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของตนหรือหัวข้อที่ไม่คุ้นเคยได้อย่างมั่นใจ
 • ผู้เรียนจะสามารถเล่าถึงประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเองได้อย่างมีรายละเอียด
 • ผู้เรียนเล่าถึงความฝัน ความหวัง ความทะเยอทะยานของตนได้
 • ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องราว ให้เหตุผล บอกเล่าได้อย่างมีตรรกะ
 • ผู้เรียนสามารถเข้าใจคู่สนทนาที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษที่มีความคล่องแคล่วมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับภาษาของตน หรือมีสำเนียงที่แตกต่างจากความคุ้นเคยของตนเองได้เป็นส่วนใหญ่
 • ผู้เรียนจะสามารถแสดงอารมณ์ร่วมหรือตอบสนองต่อบทสนทนาที่มีความอ่อนไหวทางอารมณ์สูง เช่น สามารถแสดงออกว่าประหลาดใจ มีความสุข รู้สึกความเศร้า รู้สึกสนใจ หรือรู้สึกเฉยๆ ได้อย่างเหมาะสม
 • ผู้เรียนจะสามารถนำเอาสถานการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้น และวิธีการแสดงอารมณ์ที่คู่สนทนาสื่อออกมา นำมาตีความเป็นบุคลิกหรืออุปนิสัยของคู่สนทนาได้

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 25 นาที จำนวน 46 ครั้ง
 • Discussion Class (เรียนสนทนาแบบกลุ่ม) ครั้งละ 55 นาที จำนวน 12 ครั้ง
 • Globish Plus + Package
  1. International Group Class with Native Speakers ครั้งละ 30 นาที
  2. Real-time E-Learning ใช้งานได้ไม่จำกัดทุกวัน 24 ชั่วโมง

เนื้อหาการเรียน

Lesson 1 Body Language
Lesson 2 My Weaknesses
Lesson 3 Strengths
Lesson 4 Describing Feelings and Things
Lesson 5 My Fears
Lesson 6 Review and Practice (Lesson 1-5)
Lesson 7 Participating in Multicultural Conversations
Lesson 8 Foreign Movies
Lesson 9 Communication Styles
Lesson 10 Cultural Diversity
Lesson 11 Thai Cultural Customs
Lesson 12 Review and Practice (Lesson 7-11)
Lesson 13 A Superstar’s Life
Lesson 14 Supporting Your Favourite Football Team
Lesson 15 Politicians
Lesson 16 Wishes
Lesson 17 Famous or Notorious
Lesson 18 Review and Practice (Lesson 13-17)
Lesson 19 Healthy Dishes
Lesson 20 Healthy Delicacy
Lesson 21 Hiring a Personal Trainer
Lesson 22 Monitoring Your Health
Lesson 23 Improving Mental Health
Lesson 24 Review and Practice (Lesson 19-23)
Lesson 25 Rapid Pace of Life
Lesson 26 Slow Pace of Life
Lesson 27 Spiritual Dimension
Lesson 28 Which One Do You Prefer?
Lesson 29 The Pace of Modern Life
Lesson 30 Review and Practice (Lesson 25-29)
Lesson 31 Basic Needs
Lesson 32 Safety
Lesson 33 Sense of Belonging
Lesson 34 Acceptance
Lesson 35 Self- fulfilment
Lesson 36 Review and Practice (Lesson 31-35)
Lesson 37 Practice Class 1
Lesson 38 Practice Class 2
Lesson 39 Practice Class 3
Lesson 40 Practice Class 4
Lesson 41 Practice Class 5
Lesson 42 Practice Class 6
Lesson 43 Practice Class 7
Lesson 44 Practice Class 8
Lesson 45 Practice Class 9
Lesson 46 Practice Class 10
อ่านทั้งหมด

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

คอร์สแนะนำอื่นๆ