“ความถนัด 8 ด้าน” ตัวช่วยค้นหาความสามารถของลูก

1690 VIEWS | 5 MINS READ Friday 03 / 12 / 2021


“ความถนัด 8 ด้าน”

ตัวช่วยค้นหาความสามารถของลูก

 

สังเกตไหมคะ เด็กแต่ละคนนั้นจะมีความถนัดเฉพาะตัวที่แตกต่างกัน สิ่งนี้จึงเป็นที่มาของทฤษฎีจาก Howard Gardner นักจิตวิทยาด้านการพัฒนาชาวอเมริกัน ที่ได้แบ่งความถนัดของมนุษย์ออกเป็น 8 ด้าน หรือกันเรียกว่า “พหุปัญญา” (Multiple Intelligences) นั่นเองค่ะ

 

‌Globish‌ ‌Kids‌ ชวนคุณพ่อคุณแม่สังเกตดูว่า ลูกของเรามีความถนัดด้านไหน? เพื่อเป็นตัวช่วยค้นหาความสามารถของลูก และจะได้ส่งเสริมสิ่งที่ลูกถนัดให้เก่งรอบด้านมากขึ้น ดังนั้นมาดู “ความถนัด 8 ด้าน” กันเลย

 

 

 

 

“ความถนัดในด้านมิติสัมพันธ์” Visual and spatial judgment

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการมองภาพ วาดภาพ และสื่อภาพ ซึ่งภาพที่สื่อสารออกมาเป็นได้ทั้งงานสมจริง และงานที่เหนือจินตนาการ นอกจากนี้คนที่มีปัญญาด้านนี้ส่วนมากมักจะทำงานเกี่ยวกับทิศทางได้ดี

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านมิติสัมพันธ์จะชอบวาดภาพระบายสี เล่นเกมจับผิดภาพได้รวดเร็ว สามารถจดจำทางกลับบ้าน หรือเส้นทางใหม่ ๆ ได้รวดเร็ว รวมถึงชื่นชอบการอ่าน และเขียนนิทานภาพ

 

“ความถนัดในด้านภาษา” Linguistic-Verbal Intelligence

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการสื่อสาร การเขียน และการพูด มีความสามารถในการเขียนเล่าเรื่องราว จดจำข้อมูลของสิ่งต่าง ๆ รอบตัวที่พบเห็น หรือสามารถอ่านจับใจความได้ดี

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านภาษาจะชอบอ่าน ชอบเล่านิทาน อธิบายสิ่งที่พบเจอได้ดี สามารถแสดงความคิดเห็น หรือใช้ประโยคโน้มน้าวคนรอบตัวได้ รวมถึงมีความสามารถในการทำให้เรื่องต่าง ๆ น่าสนใจขึ้นด้วยการทำให้ตลก เศร้า หรือสนุก

 

“ความถนัดในด้านตรรกะ” Logical-Mathematical Intelligence

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการวิเคราะห์ ตัวเลข คิดเป็นระบบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี คิดอย่างมีวิจารณญาณ ยืดหยุนทางความคิด และมีทักษะในกระบวนการวิทยาศาสตร์

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านตรรกะจะชอบคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ชอบเล่นบอร์ดเกม เล่นเกมซูโดกุ UNO หรือรูบิก รวมถึงชอบที่จะได้ทดลอง สังเกตสิ่งรอบตัว และตั้งคำถามใหม่ ๆ 

 

“ความถนัดในด้านการเคลื่อนไหว” Bodily-Kinesthetic Intelligence

 

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการใช้ร่างกาย กล้าแสดงออก ควบคุมร่างกายได้ดี โดยส่วนมากมักมีความคล่องแคล่ว และมีประสาทสัมผัสด้านการสัมผัสที่ดีมาก ๆ 

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านการเคลื่อนไหวจะชอบการเต้นรูปแบบต่าง ๆ สามารถเล่นกีฬาได้ดี ชอบเรียนรู้กิจกรรม หรืองานที่ละเอียดอ่อน นอกจากนี้ยังสามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ได้จากการทำ หรือผ่านประสบการณ์ได้อย่างดี

 

“ความถนัดในด้านดนตรี” Musical Intelligence

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการฟัง ร้อง เข้าใจจังหวะ และเสียง มีความสามารถในการคิดเรื่องของรูปแบบจังหวะ โดยส่วนมากมักจะชอบฟังเพลง สามารถร้องเพลง  หรือทำการแสดงละครเพลงได้ดี

 

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านดนตรีจะชอบร้องเพลง เล่นดนตรี ตีความเสียงได้แม่นยำ สามารถจำเพลงที่ฟังได้รวดเร็ว จนถึงขั้นเลียนแบบเสียงที่ได้ยินได้ถูกคีย์ หรือรู้โน๊ตของสิ่งที่ได้ยินอย่างแม่นยำ 

 

“ความถนัดในด้านมนุษย์สัมพันธ์” Interpersonal Intelligence

 

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการรับรู้ถึงอารมณ์ เข้าอกเข้าใจผู้อื่น สามารถเข้าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี อีกทั้งมักจะสามารถรับรู้ถึงอารมณ์ ความต้องการ ความนึกคิด ของผู้คนรอบตัวได้ดี

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านมนุษย์สัมพันธ์จะชอบทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่ เป็นหัวหน้ากลุ่ม หรือหากไม่เป็นหัวหน้ากลุ่ม มักจะชอบเป็นผู้ช่วยที่คอยแก้ปัญหา รวมถึงชอบให้ความช่วยเหลือกับผู้อื่น เพราะรับรู้ถึงอารมณ์ของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ

 

“ความถนัดในด้านการเข้าใจตนเอง” Intrapersonal Intelligence

 

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการเข้าถึงอารมณ์ของตัวเอง มั่นใจ รู้สึกสนุกกับการได้แสดงความคิดเห็นร่วมกับผู้อื่น รวมถึงรู้จุดเด่น-จุดด้อยของตนเอง

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านการเข้าใจตนเองจะชอบวิเคราะห์ทฤษฏี หรือไอเดีย ชอบสังเกต โดยมักจะสังเกตเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือสิ่งใกล้ตัวได้เร็ว สามารถบอกได้ว่าอยากทำอะไร หรือไม่อยากทำอะไรได้อย่างชัดเจน 

 

“ความถนัดในด้านธรรมชาติวิทยา” Naturalistic Intelligence

 

 

โดยคนที่มีพหุปัญญาด้านนี้จะมีความถนัดในการค้นพบสิ่งมีชีวิตใหม่ ๆ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เรียนรู้วิธีอยู่ร่วมกับธรรมชาติ เข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

ส่วนใหญ่คนที่ถนัดในด้านธรรมชาติวิทยาจะชอบสังเกตสัตว์ อยากเลี้ยงสัตว์ที่หลากหลาย  ชอบเกี่ยวกับมนุษย์ จิตวิทยา ดาราศาสตร์ สนใจการเปลี่ยนแปลงของสภาพดิน ฟ้า อากาศ 

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สำหรับ “ความถนัด 8 ด้าน” หรือ พหุปัญญา” อย่าลืมลองนำไปสังเกตลูกนะคะ ว่าถนัดในด้านไหน หวังว่าคุณพ่อคุณแม่จะสามารถนำไปประยุกต์ ในการวางแผนการเรียนได้ตรงตามความถนัด  และความชอบของลูกนะคะ

 

ทางเลือกขั้นกว่าของการเรียนภาษาอังกฤษ ฝึกครบทุกทักษะ ชนะทุกสถานการณ์ สนุกสนานกับโค้ชชาวต่างชาติได้ทุกวัน เพิ่มโอกาสทางพัฒนาการเพื่ออนาคตให้ลูกของคุณด้วยการเรียนออนไลน์ แบบสด ๆ ตัวต่อตัว 

 

โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถออกแบบเวลาเรียนได้เอง สะดวก ทุกที่ทุกเวลา เพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษของลูกอย่างสนุกสนาน มีประสิทธิภาพ และเหมาะกับลูกคุณ ลงทะเบียนเรียนคลิก

 

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับลูกคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-080-3984

บทความที่แนะนำ


เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้ลูก

ลูกไม่ชอบภาษา!! เพราะเรียนแต่แกรมม่า แถมยังน่าเบื่อ... อยากเห็นลูกสนุกกับการเรียนต้องที่ Globish‌ ‌Kids‌

เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้ลูก

แจก!! 3 ทริคที่ไม่รู้ไม่ได้ หากอยากให้ลูกพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยค

เทคนิคการฝึกภาษาอังกฤษให้ลูก

3 ข้อห้ามทำ!! หากอยากให้ลูกเรียนภาษาออนไลน์ได้ผลดี