ฝึกภาษากับ Grammar Guide จาก Globish Plus

74 VIEWS | 5 MINS READ Tuesday 30 / 06 / 2020


Globish Plus เป็น E-learning ที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้นักเรียนทุกคนสามารถเข้าไปฝึกฝนและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสามารถเลือกหัวข้อที่สนใจได้เอง หรือเลือกเรียนเนื้อหาตามสายอาชีพ โดยมีรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย 

 

ซึ่งหนึ่งในรูปแบบการเรียนนั้นก็คือหมวดหัวข้อ Practice ที่คุณสามารถเข้าไปทบทวนและฝึกฝนภาษาอังกฤษผ่านการฟังและการอ่าน รวมถึงทำกิจกรรมที่สอดแทรกเนื้อหาทางภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ ๆ โดยในหมวดนี้คุณสามารถเลือกหัวข้อย่อยได้ 2 รูปแบบ นั่นคือ Grammar Guide และ Word Bank

 

ในวันนี้เราจะมาพูดถึง Grammar Guide ซึ่งภายในหมวดหัวข้อย่อยนี้ได้อธิบายการใช้หลักภาษาและตัวอย่างประโยคการใช้งาน ที่ช่วยให้คุณฝึกฝนการใช้หลักภาษาได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการทบทวนบทเรียนที่คุณได้ทำแบบฝึกหัดและเรียนรู้ไปในก่อนหน้านี้อีกด้วย โดยภายใน Grammar Guide นั้นก็ประกอบไปด้วย 

 

A Beginner's Guide คุณจะได้ฝึกฝนการออกเสียงในภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร ตัวเลข สี อาหาร หรือกีฬา และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นฝึกภาษา

 

Adjectives คุณจะได้ฝึกการใช้งานในเรื่องของคำคุณศัพท์ ซึ่งมีการอธิบายความหมาย มีตัวอย่างประโยคการใช้งาน รวมถึงมีบทเรียนให้ฝึกฝนโดยเฉพาะ

 

Adverbs คุณจะได้ฝึกการใช้งานคำกริยาวิเศษณ์ ผ่านการอธิบายการใช้หลักการทางภาษาต่าง ๆ และแบ่งประเภท รวมถึงยกตัวอย่างประโยคเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ

 

Articles คุณจะได้ฝึกการใช้คำเรียกสิ่งของต่าง ๆ อย่างการใช้ The หรือ A นำหน้าคำนาม ซึ่งในหมวดนี้ก็มีตัวอย่างประกอบเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจเช่นกัน

 

Conditionals คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการใช้ประโยคเงื่อนไขในภาษาอังกฤษ ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถใช้ภาษาตามหลักที่ถูกต้องได้ ผ่านการอธิบายการใช้และยกตัวอย่างให้คุณเข้าใจง่าย

 

Passive Voice คุณจะได้ฝึกการใช้ประโยคโครงสร้างในรูปแบบที่ประธานของประโยคเป็นผู้ถูกกระทำ ซึ่งคุรจะได้เรียนรู้การใช้งาน รู้จักรูปแบบรวมถึงประโยคตัวอย่าง

 

Conjunctions คุณจะได้ฝึกใช้คำสันธาน หรือที่เรียกว่าคำเชื่อมโยงประโยคในภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็น for, and, nor, but, or, yet และ so โดยผ่านการทำแบบฝึกหัดในบทเรียนและดูรูปแบบประโยค

 

Modal Verbs คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กริยาช่วย ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้น ผ่านการยกตัวอย่างของประโยคและคำอธิบายการใช้งาน

 

Nouns คุณจะได้ฝึกการใช้คำนามอย่างถูกกลุ่มการใช้งาน และได้เรียนรู้การคำต่าง ๆ อย่างถูกหลัก โดยสามารถดูตัวอย่างประโยคการใช้งานได้อีกด้วย

 

Prepositions คุณจะได้เรียนรู้การใช้คำบุพบท ไม่ว่าจะเป็น 'At', 'In', 'On’, 'To' และ 'Toward' ซึ่งมีการอธิบายการใช้งานและยกตัวอย่างที่ถูกต้อง

 

Pronouns คุณจะได้ฝึกการใช้คำสรรพนามที่ใช้แทนการเรียกคำนามในภาษาอังกฤษ โดยเรียนรู้ผ่านคำอธิบาย และฝึกฝนผ่านบทเรียน รวมถึงเรียนรู้ผ่านดูรูปประโยคตัวอย่าง

 

Questions คุณจะได้เรียนรู้การใช้ประโยคในรูปแบบของคำถามต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ โดยมีทั้งคำอธิบาย และประโยคตัวอย่างมากมาย

 

Verbs: Continuous คุณจะได้เรียนรู้การใช้ประโยคที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ผ่านการอธิบาย วางรูปแบบ และยกตัวอย่างประโยคเพื่อให้เข้าใจใช้งานตามหลักการทางภาษาอังกฤษได้อย่างดี

 

Verbs: Perfect คุณจะได้รู้จักการใช้งานประโยคของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นโดยการกระทำนั้นเสร็จอย่างสมบูรณ์ ผ่านการสอนและการอธิบายรูปแบบการใช้งาน รวมถึงฝึกทำแบบฝึกหัดที่จะช่วยให้คุณเข้าใจหลักการมากขึ้น

 

Verbs: Simple คุณจะได้เรียนรู้การใช้ประโยคในเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นผ่านการบอกเล่าต่าง ๆ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งคุณจะได้ลองทำแบบฝึกหัดเพื่อทำความเข้าใจหลักการนี้มากขึ้นนั่นเอง


Verbs: Phrasal คุณจะได้ฝึกการใช้คำกริยาวลีต่าง ๆ ผ่านการยกตัวอย่างของคำและประโยคการใช้งาน ซึ่งคุณจะได้เรียนรู้ผ่านบทเรียนและเข้าใจได้จากคำอธิบายในหลักการที่ถูกต้อง

 

 

หากคุณอยากเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน Globish คอร์สภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับวัยทำงาน ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจากประเทศฟินแลนด์ เพื่อพัฒนาให้คุณพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง มั่นใจ สามารถอ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ https://bit.ly/3eNknMb

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

บทความที่แนะนำ


วัยทำงาน

ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ในแบบที่คุณเลือกได้

วัยทำงาน

รู้จัก Globish Plus ตัวเลือกสำหรับพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ

วัยทำงาน

ฝึกจับใจความภาษาอังกฤษ ด้วยทฤษฎี GTM