บทความล่าสุด

Tips and Tricks

ความกลัวที่เกิดขึ้น ให้พวกเราได้แก้ไข


คนส่วนใหญ่มักจะกลัวการเรียนแบบGroup Discussion Class ของโกลบิช โดยความกลัวที่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะไม่คุ้นชินกับรูปแบบการเรียน ไม่รู้จะพูดอะไร ไม่มีความรู้เกี่ยวกับหัวข้อนั้น ๆ หรือแม้กระทั่งเข้าไปแล้วกลัวเป็นตัวถ่วงเพื่อนในการเรียน แต่พวกเรา Education Team ผู้ออกแบบการเรียนแบบกลุ่มอยากจะบอกนักเรียนทุกคนว่า “ไม่ต้องกลัว” โดยหลักสูตรที่ทางทีม Education ได้ออกแบบมา เหมาะสำหรับผู้ที่อยากพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านหัวข้อต่าง ๆ และก้าวข้ามผ่านความกลัว ความไม่กล้าในการสื่อสารภาษาอังกฤษ วันนี้ พวกเราจะมาบอกทุกคนว่า การเรียนแบบกลุ่ม (Group Discussion Class) จะได้อะไรบ้าง ?