Globish Chinese for Teens

คอร์สภาษจีนหลักสูตรพิเศษ สำหรับนักเรียนวัย 12-17 ปีโดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริงกับเหล่าซือแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องท่องจำ ให้เด็กสนุกไปกับการเรียน และสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ
  [ All-Level ]

Globish Chinese for Teens

เหมาะสำหรับ : เด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี

รายละเอียดคอร์ส 

ภาษาจีนกลายเป็นภาษาที่ 3 ที่ผู้คนทั่วโลก รวมถึงคนไทยเลือกเรียน โดยเฉพาะภาษาจีนกลาง (Mandarin) ซึ่งเป็นภาษาราชการของประเทศจีน และเป็น 1 ใน 6 ภาษาราชการขององค์การสหประชาชาติ และปัจจุบันผู้คนทั้งโลกราว 1.3 พันล้านคนใช้ภาษาจีน จึงนับเป็นภาษาที่มีผู้คนใช้สื่อสารมากเป็นอันดับ 1 ของโลก ประกอบกับปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกมองเป็นชาติมหาอำนาจที่น่าจับตา 
โกลบิชจึงออกแบบคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์แห่งศตวรรษที่ 21  เหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่ช่วงวัย 12- 18 ปี ทำให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแต่ละคน เน้นให้เด็ก ๆ ได้สนุกและเข้าใจภาษาจีนตั้งแต่การฟัง พูด อ่าน เขียน รวมถึงการทำแบบฝึกหัดที่สนุกสนาน ทำให้เด็ก ๆ ชอบเรียนภาษาจีนมากขึ้น พร้อม ๆ กับเตรียมความพร้อมให้เด็กไทยไม่พลาดโอกาส อัพสกิลภาษาจีน สู่สังคมโลกที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการสื่อสารมากขึ้นและสร้างข้อได้เปรียบในตลาดแรงงานในอนาคต
คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็กนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ของโกลบิช เพื่อเสริมสร้าง 4 ทักษะ การฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาจีน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านการสื่อสารภาษาจีน ภายในหลักสูตรเป็นการเรียนภาษาจีนรูปแบบเรียนตัวต่อตัว (Private Class) โดยเหล่าซือหรือครูผู้สอน 1 คนต่อผู้เรียน 1 คน ในระยะเวลา 50 นาที สอนโดยเหล่าซือที่มีประสบการณ์  
นักเรียนและเหล่าซือสามารถโต้ตอบกันได้แบบเรียลไทม์ และมี Interactive โดยการเข้าเรียนผ่านเว็บไซต์ www.globish.co.th เรียนสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง สามารถจัดตารางการเรียนในช่วงวันและเวลาที่สะดวก หลักสูตรที่แนะนำ คือการเรียนระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 20 ครั้ง เนื้อหาเริ่มต้นของนักเรียนแต่ละคนขึ้นอยู่กับคะแนนวัดระดับภาษาที่เหล่าซือกำหนดให้หลังจากทำการทดสอบ

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 • สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้นและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้
 • สามารถพูดถึงข้อมูลของตนเองและสิ่งต่างๆรอบตัว รวมถึงการอ่านและเขียนภาษาจีนได้ 
 • สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆและแสดงความคิดเห็นเบื้องต้น เช่น ชีวิตประจำวัน กีฬาที่ชอบ 
 • อาหารและเครื่องดื่ม งานอดิเรก ภาษาวัฒนธรรม การจองตั๋ว เทคโนโลยี อากาศและสภาพแวดล้อม
 • สามารถออกเสียงอย่างถูกต้องและไล่ลำดับเสียงที่แตกต่างในภาษาจีนได้อย่างดี 
 • สามารถเข้าใจการออกเสียงภาษาจีน (Pinyin) และฝึกเขียนตัวหนังสือภาษาจีนตั้งแต่ระดับต้นไปถึงระดับสูง รวมถึงสามารถสะสมตัวหนังสือภาษาจีนได้ถึง 600 ตัวอักษร
 • สำหรับเด็กที่มีอายุ 12-18 ปี เมื่อเรียนจบคอร์สภาษาจีนระดับต้น สามารถต่อยอดไปถึงภาษาจีนระดับสูงเพื่อพัฒนาการพูด อ่านและเขียนอย่างต่อเนื่อง

 

รูปแบบการเรียน

 • Private Class (เรียนตัวต่อตัว) ครั้งละ 50 นาที จำนวน 10 ครั้ง
 • Workbook (เอกสารประกอบารเรียน)

 

เนื้อหาการเรียน

Easy Steps to Chinese 1

( recommended to follow after

Easy Steps to Chinese 4b / or Primary 5)

 • Date 日期
 • Greetings 问候
 • Self-Introduction 自我介绍
 • Occupation 职业
 • Time 时间
 • Daily Routine 日常起居
 • Means of Transportation 交通工具
 • Clothes 穿着
 • Parts of body 人体部位
 • Colors 颜色
 • Self-introduction 自我介绍
 • Telephone Numbers 电话号码

Easy Steps to Chinese 2

( recommended for Primary 6)

 • Countries 国家
 • Language 语言
 • Weather 天气
 • Season 季节
 • Hobbies 爱好 (音乐,运动,舞蹈)
 • Society 社会
 • Furniture 家具
 • Neighborhood 社区
 • Vegetables and Fruits 蔬菜,水果
 • Three Meals a Day 一日三餐
 • Making Phone Calls 打电话

Easy Steps to Chinese 3

(recommended for Grade 9/Year 10)

 • Relatives 亲戚
 • Appearance 长相
 • Seeing a Doctor 看病
 • Occupations 职业
 • Season 季节
 • Hobby 爱好
 • Subjects 科目
 • School Facilities 学校设施
 • 文具 Stationary 
 • Snacks 零食
 • Supermarket 菜市场
 • Neighbours 邻居
 • Directions 问路
 • Eating Out 外出就餐
 • Community 社区

Easy Steps to Chinese 4

( recommended for Grade 8/Year 9)

 • Appearance 长相
 • Occupations 职业
 • Personality 性格
 • Daily Routine  日常起居
 • Household Chores 家务
 • Pets 宠物
 • Schools 学校
 • Examinations 考试
 • School Events 学校活动
 • Delicious Food 美食
 • Festivals 节日 
 • Eating Out 外出就餐
 • Travelling 旅游
 • Accidents 意外事故

Easy Steps to Chinese 5

( recommended for Grade 9/Year 10) 

 • Shopping 购物
 • Making Friends 交友
 • Weather 气候
 • Ticket Reservations 订机票
 • Learning Mandarin 学汉语
 • Summer jobs 暑期工
 • Party planning 开派对
 • Volunteer work 做义工
 • Accidents 意外
 • F&B 饮食
 • China 中国
 • Spring Festival 春节
 • NYE’s family dinner 年夜饭

Easy Steps to Chinese 6

( recommended for Grade 10/Year 11) 

 • Going to Beijing  去北京
 • Studying abroad 游学
 • Celebrating Chinese New Year过新年
 • New Year 过年
 • Camping  露营
 • Youth 青年人
 • Challenges 挑战
 • Problems 烦恼
 • Health 健康
 • Technologies 新技术
 • Environment protection  环保

Easy Steps to Chinese 7

( recommended for Grade 11/Year 12) 

 • College applications 大学入学申请
 • Student council elections 学生会选举
 • Summer job applications 申请暑期工
 • Chinese families 中国的家庭
 • Li-An’s Movies 李安的电影
 • The differences between Chinese and Western culture 中西文化的差异
 • Technology Products impact on Life 科技产品与生活
 • Pro and cons of the internet 网路的利与弊
 • Education’s New Challenges 教育面临新挑战
 • Healthy Eating Habits 健康的饮食习惯
 • Fast food culture 快餐文化
 • Health and entertainment lifestyle 健康的娱乐生活
 • Hangzhou’s Heaven on Earth 人间天堂 杭州
 • Everyone’s responsible for protecting the environment 保护环境,人人有责
 • Lifestyle and modern diseases and the challenges education faces 生活方式与现代疾病

Easy Steps to Chinese 8

( recommended for Grade 12/Year 13) 

 • Graduation protocol 毕业致辞
 • Memorable high school years 难忘的高中生活
 • Tibet Travel Guide 西藏旅游指南
 • The internet generation 互联网时代
 • Deferring Admissions 推迟入学申请
 • Chinese food culture 中国人的饮食文化
 • The effects of TV shows 影视节目的影响
 • Confucius’s contribution to traditional Chinese culture 孔子与中国传统文化
 • Pro and Cons of Chinese Education 中国教育制度的利与弊
 • Poverty Without Borders 无国界脱贫会 
 • The impact of Chinese culture on the world 中国文化对世界的影响
 • How to face global culture 如何应对全球化
อ่านทั้งหมด

Student Capability: เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนอายุ 12-18 ปี

ข้อมูลที่ควรทราบ 

 • เรียนบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
 • ต้องการอินเตอร์เน็ตความเร็วขั้นต่ำ 3 Mbps
 • ใช้กล้องหน้า หูฟังและไมโครโฟนในการเรียน
 • ต้องจองเวลาที่จะเข้าเรียนล่วงหน้าก่อนเรียน
 • หากไม่สะดวกสามารถยกเลิกเวลาที่จองไว้ได้
 • สามารถเลือกผู้สอนได้ใหม่ทุกครั้งที่จองเรียน
 • สอนสด โต้ตอบเรียลไทม์ เน้นทักษะการพูด
 • (ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการเรียนเพิ่มเติมที่นี่)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบวัดระดับฟรี!

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451

คอร์สแนะนำอื่นๆ