Courses

คอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | Globish


สื่อสารได้ดีขึ้น ด้วยคอร์สภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการสร้างมิตรภาพ สร้างบทสนทนาที่ลื่นไหล มั่นใจ และเป็นธรรมชาติPre-Globish (Pre G1)
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
เริ่มต้นจากศูนย์ ทำความรู้จักสิ่งรอบตัวเป็นภาษาอังกฤษ เรียนรู้วิธีสร้างประโยคแบบง่ายๆ
ราคา 32,900 ฿ (6 เดือน)
Conversational English
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G1+G2
ราคา 45,900 ฿ (12 เดือน)
General English G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G2
ราคา 36,000 ฿ (6 เดือน)
General English G3
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G3
ราคา 42,900 ฿ (6 เดือน)
General English G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G4
ราคา 42,900 ฿ (6 เดือน)
General English G5
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G5
ราคา 48,900 ฿ (6 เดือน)
General English G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G6
ราคา 48,900 ฿ (6 เดือน)
General English G1 + G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G1 ถึง G2
ราคา 72,000 ฿ (12 เดือน)
General English G2 + G3
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G2 ถึง G3
ราคา 78,900 ฿ (12 เดือน)
General English G3 + G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G3 ถึง G4
ราคา 85,800 ฿ (12 เดือน)
General English G4 + G5
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G4 ถึง G5
ราคา 91,800 ฿ (12 เดือน)
General English G5 + G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ระดับ G5 ถึง G6
ราคา 97,800 ฿ (12 เดือน)
สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683