Courses

คอร์สเรียน

ดูคอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน | Globish


ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน (Business English) เติมเต็มทักษะภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่อความเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นในองค์กรConversational English
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G1+G2
ราคา 45,900 ฿ (12 เดือน)
Business English G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G2
ราคา 36,000 ฿ (6 เดือน)
Business English G3
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G3
ราคา 42,900 ฿ (6 เดือน)
Business English G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G4
ราคา 42,900 ฿ (6 เดือน)
Business English G5
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G5
ราคา 48,900 ฿ (6 เดือน)
Business English G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G6
ราคา 48,900 ฿ (6 เดือน)
Business English G1 + G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G1 ถึง G2
ราคา 72,000 ฿ (12 เดือน)
Business English G2 + G3
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G2 ถึง G3
ราคา 78,900 ฿ (12 เดือน)
Business English G3 + G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G3 ถึง G4
ราคา 85,800 ฿ (12 เดือน)
Business English G4 + G5
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G4 ถึง G5
ราคา 91,800 ฿ (12 เดือน)
Business English G5 + G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G5 ถึง G6
ราคา 97,800 ฿ (12 เดือน)
สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 02-026-6683