แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

609162 VIEWS | 4 MINS READ Tuesday 08 / 02 / 2022


แจก!!! 100 ศัพท์ภาษาอังกฤษ

ทีเจอบ่อยสุด ๆ ในการทำงาน

 

คนที่ต้องทำงานในองค์กรหรือบริษัทต่างชาติ คงหลีกเลี่ยงการทำงานกับเพื่อนร่วมงานฝรั่ง ๆ หรือชาติอื่น ๆ ไม่ได้ ภาษาอังกฤษจึงจำเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้สื่อสารกันอย่างเข้าใจและรู้เรื่อง

 

แต่บางคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงานค่อนข้างแตกต่างจากคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้อาจจะไม่คุ้นหู แต่ถ้าได้ยินและได้ใช้บ่อย ๆ ก็จะชินไปเองค่ะ

 

แต่สำหรับคนที่ยังไม่คุ้นเค้ยหรือเพิ่งได้งานในบริษัทแบบนี้ วันนี้ Globish มี 100 คำศัพท์ภาษาอังกฤษมาแจก ให้เอาไปฝึกท่องกันเลย รับรองว่าถ้าลองนำไปใช้ คุณจะดูโปรกว่าใครในที่ทำงานแน่ ๆ 

 

ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษยิ่งขึ้นไปอีก สามารถดูวิธีการพัฒนาภาษาได้ที่ คลิก

 

เรียกฝรั่งให้ถูก ด้วย 6 คำนำหน้าชื่อภาษาอังกฤษที่ต้องรู้

รวมหลักการใช้ 12 Tense แบบละเอียด ครบ จบ ในที่เดียว

 

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Noun (คำนาม)

 

1. Initiative ความคิดริเริ่ม, แผนการริเริ่ม

 

2. Effectiveness ประสิทธิผล

 

3. Delegation ตัวแทน

 

4. Expert ผู้เชี่ยวชาญ

 

5. Delegation ตัวแทน

 

6. Tactic เล่ห์เหลี่ยม, ชั้นเชิง

 

7. Proposal ข้อเสนอ, แผนงาน

 

8. Selection การคัดเลือก

 

9. Praise คำชม

 

10. Observation การสังเกต

 

11. Workload จำนวนงาน

 

12. Goods สินค้า

 

13. Replacement ทดแทน

 

14. Matter ปัญหา, เหตุการณ์

 

15. Confirmation การรับรอง

 

16. Figures ตัวเลข

 

17. Requirement ความประสงค์

 

18. Deadline วันกำหนดส่งงาน

 

19. Opportunity โอกาส

 

20. Objective จุดประสงค์

 

21. Overview ภาพรวม

 

22. Attention ความสนใจ

 

23. Assumption สมมติฐาน

 

24. Point ข้อสำคัญ

 

25. Survey แบบสอบถาม

 

26. Feature ลักษณะโดดเด่น

 

27. Analysis วิเคราะห์

 

28. Notice แจ้งเตือน
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Verb (คำกริยา)

 

29. Assign to (phrasal verb) มอบหมายให้ (ใครทำอะไร)

 

30. Maximize ขยายใหญ่สุด, ทำให้ใหญ่สุด

 

31. Occupy ครอบครอง

 

32. Compare เปรียบเทียบ

 

33. Launch ปล่อย, ประกาศ, เปิดตัว (งาน, สินค้า)

 

34. Implement นำมาใช้

 

35. Perceive เข้าใจ, รับรู้

 

36. Recieve ได้รับ

 

37. Deserve เหมาะสม

 

38. Admire ชื่นชม, นับถือ

 

39. Pressure กดดัน

 

40. Expect คาดหวัง

 

41. Hinder ขัดขวาง

 

42. Deliver ส่ง

 

43. Update ปรับปรุงให้ทันสมัย

 

44. Abandon ละทิ้ง

 

45. Disapprove ไม่ชอบ

 

46. Send (someone) ออกคำสั่ง (ให้ใครทำอะไร)

 

47. Assent ยินยอม

 

48. Estimate ประมาณ

 

49. Assume สันนิษฐาน

 

50. Demand ต้องการ

 

51. Specific เฉพาะเจาะจง

 

52. Attend เข้าร่วม

 

53. Present บรรยาย

 

54. Elaborate ขยายความ

 

55. Require ต้องการ

 

56. Inform แจ้งให้ทราบ
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Adjective (คำคุณศัพท์)

 

57. Reasonable มีเหตุผล, เหมาะสม

 

58. Effective ประสิทธิภาพ

 

59. Face-to-face เผชิญหน้ากัน

 

60. Troublesome เป็นภาระ, ยุ่งยาก

 

61. Collaborative ร่วมมือกัน

 

62. Groundbreaking นวัตกรรมใหม่, สิ่งใหม่ ๆ 

 

63. Uninspired ไม่น่าสนใจ

 

64. Productive การที่เราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

 

65. Faulty ผิดพลาด

 

66. Final สุดท้าย

 

67. Urgent ด่วน

 

68. Up-to-date ทันสมัย

 

69. In particular โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

 

70. Extra เพิ่ม, มากขึ้น

 

71. Formal ทางการ

 

72. Informal ไม่เป็นทางการ

 

73. Hectic ยุ่ง

 

74. Genuine แท้

 

75. Annual ประจำปี

 

76. Essential สำคัญ

 

77. Neccessary จำเป็น

 

78. Full-time ประจำ, เต็มเวลา

 

79. Part-time ไม่เต็มเวลา

 

80. Unique แตกต่าง

 

81. Accessible เข้าถึงได้

 

82. Flexaible ยืดหยุ่นได้

 

 

 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด Adverb (คำวิเศษณ์)

 

83. Properly อย่างถูกต้อง, อย่างสมควร

 

 

84. Absolutely อย่างแน่นอน

 

85. Unfortunately น่าเสียดาย

 

86. Approx/ Approximately ประมาณ

 

87. Especially โดยเฉพาะ

 

88. Incredibly อย่างเหลือเชื่อ

 

89. Quaterly รายไตรมาส

 

90. Monthly รายเดือน

 

91. Hourly รายชั่วโมง

 

92. Daily ทุกวัน

 

93. Weekly รายสัปดาห์

 

94. Easily อย่างง่ายดาย

 

95. Effectively อย่างมีประสิทธิภาพ

 

96. Strictly อย่างเข้มงวด

 

97. Professionally อย่างเชี่ยวชาญ

 

98. Significantly อย่างสำคัญ

 

99. Gradually อย่างช้า ๆ

 

100. Sharply อย่างรวดเร็ว

 

เรียนภาษาอังกฤษเพิ่มความโปร พูดโฟลว์ได้อย่างมั่นใจ ได้ที่ Globish คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดสำหรับวัยทำงาน พิสูจน์แล้วจากผู้เรียนกว่า 10,000 คน

ว่าพูดได้จริง ไม่ใช่แค่ท่องจำ

⠀ ⠀

วัดระดับภาษาอังกฤษ ฟรี! คลิก 

 

ค้นหาคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี


   หรือ    โทรเลย 02-026-6683

บทความที่แนะนำ


เตรียมตัวทำงาน

สัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษไม่ยาก ถ้าเตรียมตัวเป็น!

Tips and Tricks

10 TIPS พรีเซ็นต์งาน"ภาษาอังกฤษ"สไตล์ Steve Jobs

วัยทำงาน

ไม่รู้ไม่ได้!! 80 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใช้ในที่ทำงาน