Courses

คอร์สเรียน

Business English


Business English G1 + G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G1 ถึง G2
ราคา 65,800 ฿ (12 เดือน)
Business English G3 + G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G3 ถึง G4
ราคา 78,000 ฿ (12 เดือน)
Business English G5 + G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G5 ถึง G6
ราคา 88,000 ฿ (12 เดือน)
Business English G1
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G1
ราคา 32,900 ฿ (6 เดือน)
Business English G2
  BEGINNER
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G2
ราคา 32,900 ฿ (6 เดือน)
Business English G3
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G3
ราคา 39,000 ฿ (6 เดือน)
Business English G4
  INTERMEDIATE
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G4
ราคา 39,000 ฿ (6 เดือน)
Business English G5
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G5
ราคา 44,000 ฿ (6 เดือน)
Business English G6
  ADVANCED
รายละเอียดคอร์ส
ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในการทำงาน ระดับ G6
ราคา 44,000 ฿ (6 เดือน)
สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451