Corporate training

9 สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้การจัดอบรมภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จ


แน่นอนว่าการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วยกันโดยเฉพาะสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ‘พนักงาน’ นั่นเองค่ะ เพราะหากเราสามารถจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับพนักงานแล้วนั้น สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้พนักงานมองเห็นความสำคัญของการอบรมในครั้งต่อไปได้อย่างดีใช่ไหมละคะ ซึ่งการที่จะให้การอบรมนั้นประสบความสำเร็จนั้นต้องไม่ใช่แค่การให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้นนะคะ แต่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งที่พนักงานจะได้รับ และต้องช่วยให้ทุกคนสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในการทำงานอีกด้วย ในวันนี้เราจึงมี 9 สิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การจัดอบรมภาษาอังกฤษประสบความสำเร็จมาฝากทุกท่านกันค่ะ

Corporate training

5 เทคนิค พิชิตใจพนักงาน ให้อยากเข้าร่วมอบรมภาษา


เคยสงสัยกันไหมคะ? ทำไมบางบริษัทถึงประสบความสำเร็จในการจัดอบรมให้พนักงาน และทำไมบางบริษัทถึงไม่ประสบความสำเร็จในการจัดอบรมให้พนักงาน ทั้ง ๆ ที่พยายามทุกวิถีทางแล้ว ซึ่งคำตอบที่ง่ายมาก ๆ คือ พนักงานนั้นไม่มีความรู้สึกที่อยากจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั่นเองค่ะ ในขณะที่หลาย ๆ บริษัทพยายามใช้วิธีการหลากหลายเพื่อที่จะให้พนักงานของตนนั้นเข้ามาอบรมทั้งการนำผลตอบแทนต่าง ๆ มาเป็นแรงจูงใจ หรือการนำความรับผิดชอบมาบังคับให้พนักงานเข้าอบรม แต่สิ่งหนึ่งขาดหายไปคือการทำให้พนักงานนั้นอยากมีส่วนร่วมนั่นเองค่ะ