Courses

คอร์สเรียน

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ | Globish Chinese


เรียนภาษาจีนออนไลน์ เพิ่มทักษะการสื่อสารให้กับทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก วัยเรียน หรือวัยทำงาน ครบทุกเป้าหมายการเรียนไม่ว่าจะเป็นการเรียนภาษาจีนเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การเรียนภาษาจีนเพื่อการทำงาน การเรียนภาษาจีนเพื่อการสอบ HSK เป็นต้น เรามีคอร์สเรียนภาษาจีนออนไลน์ที่หลากหลาย เพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนภาษาจีนสำหรับทุกคนที่ต้องการสื่อสารภาษาจีนได้ลื่นไหล มั่นใจ และเป็นธรรมชาติ

การเรียนภาษาจีนออนไลน์กับโกลบิช เน้นสร้างทักษะการพูดเป็นหลัก เรียนได้ตั้งแต่ยังไม่มีพื้นฐาน ฝึกออกเสียง ฝึกพูดบทสนทนา กับเหล่าชือชาวจีนที่มีประสบการณ์การสอนภาษาจีนมายาวนาน เหล่าชือสำเนียงถูกต้องชัดเจน เหล่าชือสามารถพูดไทยได้ และมีความเข้าใจปัญหาของผู้เรียนชาวไทย เริ่มต้นเรียนภาษาจีนออนไลน์กับโกลบิช เลือกดูรายละเอียดคอร์สเรียนภาษาจีนที่มีคุณภาพของเราได้ที่นี่Business Chinese (Full Package)
  [ All-Level ]
รายละเอียดคอร์ส
คอร์สภาษาจีนเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาจีนพื่อนำไปใช้ในที่ทำงานอย่างมืออาชีพ โดยแต่ละบทเรียนจะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่พบได้ในที่ทำงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง มีความมั่นใจ และใช้ภาษาจีนเป็นทางการได้อย่างดีทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และไวยากรณ์ภาษาจีน
ราคา 26,900 ฿ (6 เดือน)
Conversational Chinese (Full Package)
  [ All-Level ]
รายละเอียดคอร์ส
คอร์สภาษาจีนในชีวิตประจำวัน เน้นให้ผู้เรียนสามารถสนทนาภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่ต้องท่องจำ สามารถนำเสนอความคิดเห็นได้ชัดเจน ฟังเข้าใจ พูดได้ถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์และโต้ตอบในประเด็นทางสังคมต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
ราคา 26,900 ฿ (6 เดือน)
Chinese for Teens (Full Package)
  [ All-Level ]
รายละเอียดคอร์ส
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก 12-18 ปี เน้นพัฒนาทักษะ การฟังและการพูด โดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริงกับเหล่าชือแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องท่องจำ ให้เด็กสนุกไปกับการเรียน และสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ
ราคา 26,900 ฿ (6 เดือน)
Chinese for Kids (Full Package)
  [ All-Level ]
รายละเอียดคอร์ส
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก 5-11 ปี เน้นพัฒนาทักษะ การฟังและการพูด โดยเฉพาะ เรียนรู้ผ่านการฝึกโต้ตอบจริงกับเหล่าซือแบบตัวต่อตัว ไม่ต้องท่องจำ ให้เด็กสนุกไปกับการเรียน และสามารถพูดภาษาจีนได้อย่างมั่นใจ
ราคา 26,900 ฿ (6 เดือน)
สอบถามคอร์สที่เหมาะกับคุณ
พร้อมทดสอบวัดระดับฟรี

ง่ายๆ แค่ 10 นาที กับโค้ชชาวต่างชาติ ใจดี มากประสบการณ์

   หรือ    โทรเลย 063-189-9451